Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Studijski program za Informacioni sistemi

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika, Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Elektronsko poslovanje

Ciljevi studijskog programa su:

 • da se unapredi kvalifikaciona struktura stanovništva u Republici, školovanjem stručnjaka koji će posedovati znanja i veštine iz najmanje tri oblasti rada: elektronskog poslovanja, informacionih tehnologija i menadžmenta i biznisa, u skladu sa potrebama savremene ekonomije i državne uprave,
 • da se prenesu znanja i veštine o elektronskom poslovanju, da se integrišu osnovna računarska, informaciona, ekonomska, pravna i tehnička znanja u skladu sa potrebama poslovnih, bankarskih, trgovinskih, obrazovnih i uslužnih delatnosti u savremenoj ekonomiji,
 • da se studenti osposobe za poslove u privrednim društvima, bankama, lokalnoj i državnoj upravi, javnim službama i nevladinim organizacijama,
 • da se studenti osposobe za timski rad i rad u multikulturalnoj sredini.

Strukovne studije Informacioni sistemi traju tri godine (šest semestara - 180 ESPB). Studenti se osposobljavaju za rad u privrednim društvima, bankama, organima lokalne i državne uprave i javnim službama.

Savladavanjem studijskog programa studenti se osposobljavaju za:

 • projektovanje i implementaciju modela elektronskog poslovanja (e-commerce, egovernment, e-banking, e-learning, m-commerce),
 • povezivanje znanja iz elektronskog poslovanja, informacionih tehnologija ekonomije, menadžmenta i marketinga,
 • osnivanje i uspešno upravljanje privrednim društvom,
 • analizu završnog finansijskog izveštaja privrednog društva,
 • analizu složenih sistema elektronskog poslovanja i izrada biznis plan sa analizom rizika,
 • izradu softverskih rešenja
 • projektovanje, izradu, i publikovanje dinamičkih Web lokacija,
 • organizovanje marketing kampanja, uključujući i oglašavanje na Internetu,
 • razumevanje društvenih odnosa i procesa u svetu poslovne komunikacije
 • razvijanje naprednih koncepata retorike elektronskog poslovanja, osposobljavanje za samostalno uobličavanje teksta e- pisama, prezentacija i poruka,
 • timski rad,
 • strategiju opšteg održivog razvoja i zaštitu životne sredine i uključivanju zaštite životne sredine u plan poslovanja.

Rukovodilac studijskog programa: mr Svetlana Štrbac-Savić,
Kabinet: 502
Elektronska pošta: svetlanas@viser.edu.rs
Sekretar studijskog programa: inž.Nada Staletić
Kabinet: 503
Elektronska pošta: nada.staletic@viser.edu.rs

Knjiga predmeta - Informacioni sistemi
Vesti o studiranju

 • Nacionalna matura, pa onda na fakultet u Srbiji Nacionalna matura, pa onda na fakultet u Srbiji
  Današnji učenici prvog razreda srednjih škola i gimnazija za četiri godine umesto dosadašnje mature imaće "američku" - polagaće završni ispit koji će biti i jedini uslov za upis na fakultete.
  21.02.2018

 • Cela plata za pripremu budućeg brucoša Cela plata za pripremu budućeg brucoša
  Od oko 220.000 studenata na državnim univerzitetima i visokim školama polovina ih je na državnom budžetu, dok ostali studiranje plaćaju iz svog džepa i zato svakoj novoj generaciji brucoša nije…
  19.02.2018

 • Svetski univerziteti - kako izabrati pravi Svetski univerziteti - kako izabrati pravi
  Upisati i završiti fakultet u svetu velika je investicija u budućnost. Kada steknete dugo željenu diplomu dobijenu stalnim zalaganjem i učenjem, obično se nađete na prekretnici ‒ kuda i kako…
  19.02.2018

Saveti za polaganje prijemnog