Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Studijski program za Elektronika i telekomunikacije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Telekomunikacije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika, Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti


Elktronika i telekomunikacijeZbog sveopšte prisutnosti elektronike i telekomunikacija u raznim delatnostima, ove oblasti se u izvesnoj meri i na specifičan način izučavaju na više visokoškolskih ustanova. Međutim, jedino na elektrotehničkim fakultetima i višim elektrotehničkim školama studenti imaju mogućnost da steknu sveobuhvatna i kopletna znanja iz oblasti elektronike i telekomunikacija. Studijski program Elektronika i telekomunikacije Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija ima upravo za cilj da "snabdeva" domaću privredu potrebnim kadrovima koji raspolažu praktičnim znanjima potrebnim za primenu savremenih tehnologija. Optimizirani su sadržaj i obim stručnog znanja, troškovi i vreme potrebno za dostizanje odgovarajućeg nivoa obrazovanja.


Studenti ovog studijskog programa se osposobljavaju za :

 • pripremu izgradnje,
 • stručnu nabavku,
 • trgovinu,
 • izgradnju,
 • instalaciju,
 • ispitivanje i eksploataciju,
 • servisnu obuku i održavanje,
 • saradnju pri projektovanju,
 • nadzor pri izgradnji i prijemu specijalizovanih uređaja, podsistema i sistema u oblasti elektronike i telekomunikacija.

Kroz veliki broj laboratorijskih vežbi, koje su ujedno i jedan oblik poluindividualne nastave, studenti stiču praktična znanja. Nakon uspešno završenih studija, na ovom studijskom programu, inženjeri su osposobljeni da samostalno izvršavaju manje složene zadatke zacrtane kao ciljevi programa. Stečena teorijska znanja im omogućuju da, kao članovi odgovarajućeg radnog tima obrazovanog u cilju realizacije složenog projekta, dopunjuju svoja znanja i kroz praksu stiču iskustvo potrebno za samostalno izvršavanje složenih zadataka. Predavanja studijskog programa Elektronika i telekomunikacije pružaju studentima dovoljno fundamentalnog znanja da mogu u praksi, samostalno ili uz pomoć iskusnijih kolega da nastave stručno usavršavanje. Manji deo predmeta je više teorijski nego praktično orijentisan. Studenti, koji izaberu ove predmete, mogu lako da se uključe u praćenje nastave na višim stepenima školovanja na srodnim visokoškolskim ustanovama.

Specijalističke strukovne studije Elektronike i telekomunikacije namenjene su diplomiranim studentima osnovnih studija studijskog programa Elektronike i telekomunikacije Visoke škole elektrotehničke i računarstva strukovnih studija odnosno kandidatima koji su prethodno završili odgovarajuće osnovne strukovne ili akademske studije.

Rukovodilac studijskog programa:
dr Slavica Marinković
Kabinet:201

Sekretar studijskog programa:
inž. Nenad Tolić
Kabinet:202

Knjiga predmeta - Elektronika i telekomunikacije
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Odlaganje obaveza

  Započeti odmah sa zadacima koji su planirani je prava retkost, iako bi to trebalo da bude pravilo. Većina ljudi je sklona da odugovlači. 


 • Aktivno traženje posla

  Često čujemo da nezaposleni treba da se aktivno uključe u traženje zaposlenja. U našoj praksi prepoznajemo da nezaposleni aktivno traženje posla najčešće ne primenjuju na način koji bi im zaista pomogao da pronađu posao.


 • Samopouzdanje i uobraženost

  Da li je moguće imati samopouzdanje sve vreme? Da li je uobražena osoba samopouzdana ili ne? Da li samopouzdane osobe ikada sumnjaju u sebe? Da li je samopouzdanje ključno za uspeh u životu? Može li se samopouzdanje povećati?