Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Studijski program za Audio i video tehnologije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Tehnologija,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika, Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Audio i video tehnologije

Današnji stepen tehnološko-civilizacijskog razvoja društva podrazumeva neodvojivost svakodnevnih aktivnosti čoveka od kontakta sa nekom formom produkcije zvuka i slike:

 • televizijski i radio programi,
 • muzička i video izdanja,
 • multimedijalna izdanja,
 • grafički dizajn,animacija,
 • Internet i marketing.

Studijski program Audio i video tehnologije Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija ima za cilj da formira strukovnog inženjera elektrotehnike i računarstva za audio i video tehnologije, koji će moći da primeni i prati vrhunske tehnologije sa kojima se danas radi u oblastima zvuka i slike, pa je u tom smislu jedinstven studijski program u našem visokom školstvu.

Strukovne studije Audio i video tehnologije traju tri godine (šest semestara – 180 ESPB bodova). Studenti stiču zvanja i veštine iz oblasti audio i video tehnologija, primenljivih u društvenom i privrednom sektoru.

Ciljevi studijskog programa su:

 • da prenese znanja i veštine iz oblasti audio i video tehnike;
 • da integriše osnovna tehnička, računarska informaciona i umetnička znanja u skladu sa potrebama proizvodnih, obrazovnih i uslužnih delatnosti iz audio i video tehnologije;
 • da se studenti osposobe za poslove u privrednim društvima i društvenom sektoru;
 • da se studenti osposobe za timski rad i rad u multikulturalnoj sredini.

Savladavanjem studijskog programa Audio i video tehnologije student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da prati i primenjuje novine u struci sticanjem znanja iz oblasti produkcije i postprodukcije slike i zvuka, kao i oblasti primene tehnologija u 2D i 3D kompjuterskoj animaciji;
 • da razvija veštine i spretnosti u upotrebi znanja osposobljavanjem za projektovanje, kao i dizajniranje audio i video sistema;
 • da upotrebljava informaciono-komunikacionu tehnologiju u ovladavanju znanjima iz odgovarajućeg područja (upotreba znanja obrade audio i video signala i principa digitalnih sistema u projektovanju, korišćenju i održavanju medijskih i telekomunikacionih sistema, upotreba znanja o korišćenju računarske tehnologije i uređaja, sa opštim i aplikativnim softverom, normama, pravilima i standardima u radu sa audio i video signalima, kao i u oblasti kompjuterske animacije);
 • da projektuje i organizuje radne procese, organizuje kontrolu proizvodnje audio i video uređaja, kao i medijskog materjala (audio i video zapisa), donosi operativne odluke, zatim da projektuje i donosi operativne odluke o obimu opravdanosti uvođenja i praćenja poslova vezanih za tehničku podršku medija;
 • da ima sposobnost da napiše i prezentuje rezultate rada (audio i video zapis, multimedijalna prezentacija).

Završetkom studija Audio i video tehnologije nudi se široki spektar zanimanja na poslovima vezanim za televiziju, radio, internet, animaciju, studijski rad i sl. Neki od poslova koje mogu obavljati strukovni inženjeri elektrotehnike i računarstva studijskog programa Audio i video tehnologije su:

 • audio zanimanja: ton majstor na radiju i televiziji, snimatelj tona na filmu, realizator u postprodukciji audio materijala, ton majstor u pozorišnim, konferencijskim i koncertnim dvoranama, realizator tona u multimedijalnim projektima, projektant akustike prostorija za reprodukciju govora i muzike, projektant zaštite od buke u poslovnim i stambenim objektima, realizator u poslovima monitoringa i merenja buke u cilju zaštite životne sredine;
 • video zanimanja: tehničko vođstvo, snimatelj - kamerman, elektronski montažer, dizajner grafičkih efekata, dizajner slike – kontrola kamere, snimatelj, asistent audio/video tehnike, administrator multimedijalnih mreža;
 • animacija: grafički dizajner, animator, kompjuterski animator, video grafer, dizajner multimedija, Web dizajner

Profesionalni status nakon završenih specijalističkih studija Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija:

Unapređivanje i proširivanje znanja i veština u korišćenju i primeni postojećih tehnologija u oblasti multimedijalnih tehnologija i digitalne televizije.

Rukovodilac studijskog programa: dr Sonja Krstić
Kabinet: 109
Elektronska pošta: sonja.krstic@viser.edu.rs
Sekretar studijskog programa: dipl.inž. Vladimir Cerić
Kabinet: 401
Elektronska pošta: ceric@viser.edu.rs

Knjiga predmeta - Audio i video tehnologije

 

Audio i video tehnologije

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog