Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
- Defektologija 225(160) 100 69.52 60 61.46
- Logopedija 132(60) 40 79.00 20 74.72
- Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju 66(60) 40 68.70 20 52.34

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: