Prijemni.infostud.com
  • Vojna akademija


    Adresa: Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd


Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Tehnički fakultet u Boru

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Metropolitan univerzitet u Beogradu

Metropolitan univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet bezbednosti

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Fakultet organizacionih nauka

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi: