Prijemni.infostud.com
  • International Business School


    Adresa: 1021 Budapest, Tarogato ut 2-4. Hungary, inostranstvo


Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Matematički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Beogradska bankarska akademija

Univerzitet Union

Studijski programi:

Računarski fakultet

Univerzitet Union

Studijski programi: