Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

vozic

Visoka železnička škola strukovnih studija je državna institucija osnovana 1957. godine. Od svog osnivanja prošla je nekoliko etapa sa ciljem stručnog obrazovanja kadrova sa višom stručnom spremom za potrebe Jugoslovenskih železnica a kasnije i za druge druge privredne subjekte.

Visoka železnička škola strukovnih studija je među prvima dobila Uverenje o akreditaciji od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i time opravdala svoju postojanje kao jedinstvena obrazovna institucija.

Škola je akreditovala sedam studijskih programa na osnovnim strukvonim studijama (tri godine, 180 ESPB bodova) i sedam studijskih programa na specijalističkim studijama (jedna godina, 60 ESPB bodova).

Akreditovani studijski programi:

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJA

Železnički saobraćaj

zvanje: Strukovni inženjer saobraćaja

Železnički saobraćaj

zvanje: Specijalista strukovni inženjer saobraćaja

Železničko mašinstvo

zvanje: Strukovni inženjer mašinstva

Železničko mašinstvo

zvanje: Specijalista strukovni inženjer mašinstva

Elektrotehnika u saobraćaju

zvanje: Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva

Elektrotehnika u saobraćaju

zvanje: Spacijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva

Železničko građevinarstvo

zvanje: Strukovni inženjer građevinarstva

Železničko građevinarstvo

zvanje: Spacijalista strukovni inženjer građevinarstva

Komercijalno poslovanje železnice

zvanje: Strukovni ekonomista

Komercijalno poslovanje železnice

zvanje: Specijalista strukovni ekonomista

Javni gradski i industrijski saobraćaj

zvanje: Strukovni inženjer saobraćaja

Javni gradski i industrijski saobraćaj

zvanje: Specijalista strukovni inženjer saobraćaja

Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju

zvanje: Strukovni inženjer zaštite životne sredine

Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

zvanje: Specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine i energetske efikasnosti

Studiranje

Nastavni proces u Visokoj železničkoj školi strukovnih studija ima za cilj da studentima omogući sticanje stručnih znanja neophodnih za uključivanje u poslovne procese. Škola sistematično sprovodi, nadgleda, vrednuje i unapređuje  kvalitet studijskih programa. Kroz obavezne i izborne predmete stiču se neophodna znanja i veštine dok se kroz stučnu praksu studenti osposobljavaju za samostalan rad.

Saradnja

Škola je u proteklom periodu ostvarila uspešnu saradnju sa privrednim i naučno-obrazovnim institucijama (institutima, univerzitetima, fakultetima i visokim školama) u zemlji i inostranstvu. Saradnja se ogleda i u gostujućim predavanjima, stručnim posetama i realizovanju stručne prakse kako bi se studenti na što bolji način osposobili sa poslovni proces.

Prostor i oprema

Škola raspolaže poslovnom zgradom i prostorom od oko 2.400 m2, sa učionicama, amfiteatrom, kabinetima, laboratorijama, informacionim sistemom sa računarskom mrežom od preko 100 računara rasporedenih u tri računarske ucionice koje su umrežene u lokalnu mrežu i povezane sa internetom. Škola ima i školsku biblioteku sa preko 2.000 bibliotečkih jedinica, odnosno knjiga stručne literature.

Studentski parlament

U cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata, Studentski parlament, kao organ Škole, omogućava studentima da organizovano utiču na kvalitet obrazovnog procesa, da osmisle vannastavne aktivnosti (učešće na sportskim i stručnim takmičenjima, na naučnim i kulturnim manifestacijama), kao i da organizuju studentske ekskurzije i druga putovanja i druženja.

Informator mozete preuzeti ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog