Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Za sve zainteresovane kandidate organizovaće se besplatna pripremna nastava od 12. do 16. juna 2017. god. u vremenu od OD 9,oo do 12,oo čas. po sledećem rasporedu:

 


Izdvojene ustanove: