Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Uslovi za upis:

- završena srednja škola u trajanju od 3 ili 4 godine

- položen prijemni ispit u obliku testa opšte tehničke kulture

Školarina - najniža u Srbiji - 30.000 dinara

Studije traju 3 godine i nose 180ESPB. Nakon toga moguće je nastaviti studije u našoj Školi. U pitanju su, takođe akreditovane, Specijalističke strukovne studije Tehnologije i Mašinstva (trajanje godinu dana, 60ESPB).

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu 171 234 405 109 30.000 0
Inženjerski menadžment 46 74 120 27 30.000 0
Mašinsko inženjerstvo 35 45 80 21 30.000 0
Tehnološko inženjerstvo 70 105 175 53 30.000 0
Zaštita na radu 20 10 30 8 30.000 0

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu 74 159 233 80 30.000 0
Inženjerski menadžment 22 52 74 26 30.000 0
Mašinsko inženjerstvo 15 24 39 11 30.000 0
Tehnološko inženjerstvo 23 74 97 23 30.000 0
Zaštita na radu 14 9 23 20 30.000 0
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
20-24.6.2016. 3000 28.6.2016. 28.6.2016. 1-8.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
29.8-2.9.2016. 3000 5.9.2016. 0 7-15.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog