Prijemni.infostud.com
  • Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu


    Adresa: Đorđa Stratimirovića 23, Zrenjanin, Zrenjanin


Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Studijski programi:

Poljoprivredni fakultet u Zemunu

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi: