Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Kandidati za upis na osnovne studije polažu klasifikacioni ispit za proveru znanja iz matematike ili test iz tehničko-tehnološke oblasti i opšte računarske tehnike.
Klasifikacioni ispit se polaže u prostorijama škole prema rasporedu koji se objavljuje na oglasnoj tabli škole. Klasifikacioni ispit je jedinstven za sve studijske grupe i smerove.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka tehnička škola strukovnih studija - Novi Beograd 110 190 300 0 52.000 0
Energetska efikasnost i zelena energija 10 20 30 0 52.000 0
Industrijsko inženjerstvo 40 20 60 0 52.000 0
Industrijsko inženjerstvo sa informatikom - Visokoškolska jedinica u Novom Sadu 0 60 60 0 52.000 0
Kompjuterizovani proizvodni sistemi - Visokoškolska jedinica u Valjevu 0 60 60 0 52.000 0
Kompjuterski mašinski sistemi 60 30 90 0 52.000 0

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka tehnička škola strukovnih studija - Novi Beograd 29 67 96 39 52.000 0
Energetska efikasnost i zelena energija 5 17 22 3 52.000 0
Industrijsko inženjerstvo 15 16 31 13 52.000 0
Kompjuterizovani proizvodni sistemi - Visokoškolska jedinica u Valjevu 0 13 13 11 52.000 0
Kompjuterski mašinski sistemi 9 21 30 12 52.000 0
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
27-29.6.2016. 5000 4.7.2016. 5.7.2016. 12-14.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 5000 6.9.2016. 0 0Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog