Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice sa završenom srednjom tehničkom školom ili gimnazijom, odnosno lice sa stečenim četvrtim ili trećim stepenom stručne spreme tehničkih struka.

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz Matematike.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku 110 250 360 0 60.000 1.000 EUR
Hidraulika i pneumatika 20 20 40 0 60.000 1.000 EUR
Hidraulika i pneumatika - Visokoškolska jedinica u Boru 0 20 20 0 60.000 1.000 EUR
Informatika u inženjerstvu 30 40 70 0 60.000 1.000 EUR
Informatika u inženjerstvu - Visokoškolska jedinica u Tutinu 0 20 20 0 60.000 1.000 EUR
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju 40 50 90 0 60.000 1.000 EUR
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju - Visokoškolska jedinica u Boru 0 40 40 0 60.000 1.000 EUR
Inženjestvo u drumskom saobraćaju - Visokoškolska jedinica u Tutinu 0 40 40 0 60.000 1.000 EUR
Proizvodno mašinstvo 20 20 40 0 60.000 1.000 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku 30 178 208 83 60.000 1.000 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
27-30.6.2016. 4000 4.7.2016. 7.7.2016. 11-15.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 4000 5.9.2016. 8.9.2016. 12-16.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog