Prijemni.infostud.com
  • Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku


    Radoja Krstića 19, Trstenik


Upisne kvote Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku 110 250 360 0 60.000 1.000 EUR
Hidraulika i pneumatika 20 20 40 0 60.000 1.000 EUR
Hidraulika i pneumatika - Visokoškolska jedinica u Boru 0 20 20 0 60.000 1.000 EUR
Informatika u inženjerstvu 30 40 70 0 60.000 1.000 EUR
Informatika u inženjerstvu - Visokoškolska jedinica u Tutinu 0 20 20 0 60.000 1.000 EUR
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju 40 50 90 0 60.000 1.000 EUR
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju - Visokoškolska jedinica u Boru 0 40 40 0 60.000 1.000 EUR
Inženjestvo u drumskom saobraćaju - Visokoškolska jedinica u Tutinu 0 40 40 0 60.000 1.000 EUR
Proizvodno mašinstvo 20 20 40 0 60.000 1.000 EUR

Upisne kvote Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku 30 178 208 0 60.000 1.000 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
27-30.6.2016. 4000 4.7.2016. 7.7.2016. 11-15.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 4000 5.9.2016. 8.9.2016. 12-16.9.2016.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

SAE Institut Beograd

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Matematički fakultet

Matematički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Beogradu

Mašinski fakultet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Računarski fakultet

Računarski fakultet

Univerzitet Union

Studijski programi:

Poljoprivredni fakultet u Zemunu

Poljoprivredni fakultet u Zemunu

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi: