Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

#TOPEDUKACIJA : BEZBEDNOST I EKONOMIJA
www.vssp.edu.rs, Facebook/VSSP
011/218-00-60, 218-00-40, 3282-815

DRUGI UPISNI ROK – osnovne studije –

Besplatan prijemni ispit i upis

važni datumi:

Prijava kandidata

do 31.08.2014.

putem emaila studentskasluzba@vssp.edu.rs ili lično u prostorijama Škole, svakim radnim danom od 10 do 16 časova

Prijem dokumenata

01. i 02.09.2014.2014.

od 10 do 16 časova u prostorijama Škole

Termini polaganja prijemnog ispita

04., i 05.09.2014.

Privremena rang lista

08.09.2014.

oglasna tabla Škole

Podnošenje prigovora na privremenu rang listu

09.09.2014.

 

Konačna Rang lista

12.09.2014.

oglasna tabla Škole

Upis (potpisivanje Ugovora o školovanju i uplata prve rate školarine)

od 15.09. do 20.09.2014.

svakim radnim danom od 10 do 16 časova u Studentskoj službi

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, a na osnovu čl. 83 (Službeni glasnik RS br. 76/05)

Visoka strukovna škola za preduzetništvo raspisuje dana 22.08.2014. godine

KONKURS ZA DRUGI UPISNI ROK 2014/15

za upis 103 studenta u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2014/15. godine za sticanje zvanja Strukovnog menadžera u bezbednosti na studijskom programu: Menadžment bezbednosti (26), Strukovnog menadžera na studijskom programu: Menadžment prodaje (39) ili Menadžment i biznis (38)

USLOVI ZA UPIS:

 • završeno srednje obrazovanje
 • položen prijemni ispit za kandidate sa završenom srednjom školom (kandidati sa završenom gimnazijom ne polažu prijemni ispit)
 • za upis u drugu godinu studija stečen uslov za upis druge godine studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi sličnog profila i položeni dopunski ispiti određeni od strane Škole
 • za upis u treću godinu studija završena viša škola sličnog profila ili stečen uslov za upis treće godine studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi sličnog profila i položeni dopunski ispiti određeni od strane Škole

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA:

opšti uspeh u srednjem obrazovanju i rezultat na prijemnom ispitu

POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA:

 • prijava kandidata
 • podnošenje dokumenata (diplome i svedočanstva iz srednje škole/gimnazije, izvod iz matične knjige rođenih (trajni ili ne stariji od 6 meseci), 2 fotografije (3,5x4,5cm), diploma o završenoj višoj školi, uverenje o položenim ispitima)

ŠKOLARINA: Godišnja školarina iznosi 1290 evra u 10 rata i obuhvata: priručnike/udžbenike za svaki predmet u elektronskom obliku, predavanja, vežbe, konsultacije, stručnu praksu, korišćenje biblioteke i interneta u Školi, prvo obavljanje ispita i prvo ponavljanje istog ispita za određen predmet. Školarina se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate. Prva rata školarine se plaća po potpisivanju Ugovora o školovanju.

Detaljnija obaveštenja o uslovima upisa studenata mogu se dobiti na telefone

011/218-00-60, 3282-815 od 10.00 - 16.00 časova svakim radnim danom ili na email: studentskasluzba@vssp.edu.rs
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

  Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


 • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

  Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


 • Od A do Š o onlajn učenju

  Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju