Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

upis
UPIS STUDENATA NA II (DRUGU) i III (TREĆU) GODINU STUDIJA

USLOVI UPISA

Studenti drugih viših, visokih škola ili fakulteta mogu se upisati u drugu ili treću godinu studija na Visoku sportsku i zdravstvenu školu. Kandidati koji prelaze sa drugih škola ne polažu klasifikacioni (prijemni) ispit već prilažu uverenje o položenim ispitima (sa fondom časova) sa više, visoke škole ili fakulteta radi određivanja eventualnog polaganja razlike u ispitima (diferencijalnih ispita).

Studenti podnose molbu sa zahtevom za priznavanje ispita i upis na Visoku sportsku i zdravstvenu školu . Nakon razmatranja molbe, komisija donosi rešenje o priznavanju ispita i upisu kandidata.

KANDIDATI PRILIKOM PRIJAVLjIVANjA PRILAŽU:

 1. Diplomu o završenom srednješkolskom obrazovanju u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju (original ili overena fotokopija).
 2. Svedočanstva svih razreda srednje škole (original ili overena fotokopija).
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija).
 4. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za studije na Školi (ne starije od 6 meseci).
 5. Uverenje o položenim ispitima sa više, visoke škole/fakulteta sa kojih prelaze.

KANDIDATI PRILIKOM UPISA PRILAŽU:

 1. Dve fotografije dimenzija 4.5h3.5 cm.
 2. Dokaz o uplati naknade za troškove školarine

(na žiro račun Škole br. 205-18447-37. Komercijalna banka Beograd. Svrha uplate: školarina 2015/2016).
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

  Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


 • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

  Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


 • Od A do Š o onlajn učenju

  Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju