Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Žašto Visoka sportska i zdravstvena škola?

Ako si bio sportista, ako si spoznao vrednosti sporta kao mogućnosti za kreativno dokazivanje, ako si zainteresovan da i dalje istražuješ društveno-humanističke, biološke, ekonomske vrednosti sporta, onda si zainteresovan za programe i aktivnosti Visoke škole za sport.

Ako si u sebi prepoznao želju da svoju ljubav, iskustvo i znanje prenosiš na mlade; ako želiš da spoznaš osnove savremenog menadžmenta, praktičnu veštinu i tehniku upravljanja i rukovođenja u sportskim organizacijama i da ovladaš menadžerskim komunikacijskim veštinama; ako želiš da se osposobiš da samostalno primenjuješ tehnike iz oblasti fizikalne terapije i kineziterapije koje se primenjuju u prevenciji i rehabilitaciji povređenih i obolelih sportista, onda Ti naša Škola može pomoći da svoja znanja sistematizuješ i upotpuniš.

Želimo Ti da napraviš dobar izbor.

Ako odlučiš da nam se pridružiš, mi ćemo biti spremni da Te primimo.

Sigurni smo da ćeš biti zadovoljan odlukom koju treba, upisom na ovu Školu, da doneseš.

''Učite od najboljih, postignite najviše!''

 

Studijski programi

Visoka sportska i zdravstena škola upisuje studente na sledeće studijske programe osnovnih strukovnih studija:

 

Saradnja

Visoka škola za sport uspostavila je dobru saradnju sa brojnim obrazovnim institucijama, sportskim savezima, medicinskim ustanovama, centrima za rehabilitaciju i sl.:

 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku
 • Klinika za rehabilitaciju ''Miroslav Zotović''
 • Ambulanta za rehabilitaciju „Master physical“
 • Institut za ortopedsko-hiruške bolesti „Banjica“
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a
 • Institut za reumatologiju-Beograd
 • Institut za rehabilitaciju „Beograd“
 • Društvo za fizičko vaspitanje i rekreaciju ''PARTIZAN''
 • F.K. „LOKOMOTIVA“
 • DOO Radulović - Sportski centar TITEL
 • Plivačko udruženje ''ZLATNI DELFIN''

Međunarodna orijentacija studijskih programa i politike Škole, ogleda se u uspostavljanju kontakata i saradnje sa sličnim vi­sokoškolskim ustanovama u drugim evropskim zemaljama.

Ostvarena je saradnja sa visokoškolskom ustanovom iz Rima-Insituto universitario di scienze motorie - The Rome University of Movement Sciences, na osnovu sporazuma koji je potpisan između Consiglio Nazionale della Ricerche i Srpske akademije nauka i umetnosti.

Uspostavljeni su kontakti sa fakultetom u Rimu, Corso di laurea in scienze motorie -Universita degli studio di Roma "TOR VERGATA". 

Vrlo dobru saradnju Škola je ostvarila sa Univerzitetom u Tesali (University of Thessaly) u Grčkoj.

Izjavu o saradnji potpisali su i predstavnici Škole i obrazovnog sistema TAFE SA Adelaid, Južna Australija (TAFE SA Adelaide, South Australia), koji se bavi školovanjem stručnjaka raznih profila.

Na polju školovanja trenera u ameterska zvanja, Škola je započela vrlo blisku i konkretnu saradnju sa Fudbalskom Akademijom u Rostovu, Rusija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog