Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Visoka škola za komunikacije je prva samostalna visokoškolska ustanova akademskih studija u Srbiji koja izvodi nastavu za specijalizovano visoko obrazovanje u nastavno-naučnim oblastima komunikologije i kulurologije.

Prednosti studiranja na Visokoj školi za komunikacije

  • Rad u manjim grupama podstiče studente na kreativnost, uključenost i produktivnost u nastavi i vannastavnim aktivnostima.
  • Školovanje u manjim ustanovama omogućava nastavnicima veću posvećenost studentima, bolju interakciju i usmerenost na saradnju u savladavanju nastavnog gradiva.
  • Škola je orijentisana na kvalitet studijskih programa uz stalno inoviranje sadržaja predmeta, sa nastavnim osobljem koje se permanentno usavršava.
  • Primarni cilj Škole nije profit, već maksimiziranje koristi diplomiranih studenata, uz prihode za održivo funkcionisanje ustanove na troškovnom principu.

Diplome

Osnovne akademske studije

Osnovni akademski studijski programi na VŠK traju četri godine (8 semestara) i nakon uspešno savladanog programa studenti osvajaju 240 ECTS/ESPB.

  1. Osnovni akademski studijski program Komunikacije nakon diplomiranja obezbeđuje diplomcima akademsko zvanje Diplomirani komunikolog. Bliži opis stečenog zvanja odnosno profesionalni status u dodatku diplomi glasi Diplomirani komunikolog medija i komunikacija.
  2. Osnovni akademski studijski program Savremene kulture nakon diplomiranja obezbeđuje diplomcima akademsko zvanje Diplomirani kulturolog. Bliži opis stečenog zvanja odnosno profesionalni status u dodatku diplomi glasi Diplomirani kulturolog savremene kulture.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog