Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

U prvu godinu osnovnih studija se mogu upisati sva lica sa stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Posebni uslovi: svi kandidati podležu proveri fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti.

Prijemni ispit se polaže iz:

  1. Srpskog jezika i književnosti i
  2. Test opštih znanja

 

Provera sklonosti i sposobnosti

Provera sklonosti i sposobnosti (govornih, muzičkih i fizičkih), kao i poznavanje pravila pristojnog ponašanja (bonton), obavlja se istog dana kada se podnosi konkursna dokumentacija:

  • govorne sposobnosti – podrazumevaju proveru pravilnog izgovora glasova u maternjem jeziku i utvrđuju se kroz razgovor kandidata i profesora: kandidat se ukratko predstavi, sledi čitanje određenog proznog teksta (obično su to specifične brzalice i/ili slično) i interpretacija lirskog teksta – recitovanje (prema izboru kandidata);
  • muzičke sposobnosti – provera podrazumeva interpretaciju jednostavnih melodijsko-ritmičkih motiva na osnovu primera datih od strane profesora, kao i interpretaciju jedne pesme po izboru kandidata;
  • fizičke sposobnosti - provera se sastoji iz sledećih zadataka:
    1. Provera koordinacije – ritmični skokovi i poskoci iz obruča u obruč. 
    2. Provera ritma i osećaja za pokret – povezivanje pokreta tela (najpre u mestu, zatim u kretanju) sa zadatom ritmičkom strukturom.

Provera se obavlja u fiskulturnoj sali. Kandidati bi trebalo da budu u odeći i obući koja ih neće sputavati u izvođenju.

  • poznavanje pravila lepog ponašanja – provera se sastoji od pitanja i tvrdnji o pravilima lepog i pristojnog ponašanja u svakodnevnim životnim situacijama, posebno na javnim mestima i institucijama, kao i o internet bontonu.


Preuzmite informator.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 90 60 150 0 60.000 0  
Vaspitač dece predškolskog uzrasta na srpskom, rumunskom i romskom jeziku 90 60 150 0 60.000 0 0

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 27 59 86 0 60.000 0  
Vaspitač dece predškolskog uzrasta na srpskom, rumunskom i romskom jeziku 27 59 86 0 60.000 0 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 4000 27.06.2017. 28.06.2017. 03-04.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
1-2.9.2017. 4000 4.9.2017. 5.9.2017. 8.9.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog