Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih studija se mogu upisati sva lica sa stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Posebni uslovi: svi kandidati podležu proveri fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti.Rezultati postignuti na ovoj proveri imaju eliminatorni karakter. Ispunjavanje posebnih uslova u pogledu govornih i muzičkih sposobnosti utvrđuje Komisija na osnovu: posebnog ispita, lekarskog uverenja o sposobnostima kandidata.

Prijemni ispit se polaže iz:

  • Srpskog jezika i književnosti i
  • Test iz opšte kulture i informisanosti.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu 60 40 100 0 47.000 800 EUR
Obrazovanje vaspitača dece u predškolskim ustanovama 60 40 100 0 47.000 800 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu 21 40 61 15 47.000 800 EUR
Obrazovanje vaspitača dece u predškolskim ustanovama 21 40 61 15 47.000 800 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 3000 29.6.2016. 30.6.2016. 6-7.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2. i 5.9.2016. 3000 6.9.2016. 7.9.2016. 13-14.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog