Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

skola
 

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Upis školske 2017-2018. godine 

Studijski programi na osnovnim strukovnim studijama

 

Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta

 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 90 studenata. Na budžetu 65 studenata i 25 studenata koji sami snose troškove studiranja.

Strukovni vaspitač za tradicionalne igre

 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 30 studenata. Na budžetu 7 studenata i 23 studenta koji sami snose troškove studiranja.
 • Na ovom smeru mogu se upisati i kandidati koji imaju završenu trogodišnju srednju školu.

Strukovni vaspitač dece u jaslicama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama

 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 25 studenata. Na budžetu 5 studenata i 20 studenata koji sami snose troškove studiranja.

 

Klasifikacioni ispit na svim smerovima obuhvata:

 • Proveru govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti
 • Test iz Opšte kulture i informisanosti

 

Neophodna dokumentacija za prijavu na konkurs:

 • Svedočanstva i diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Lekarsko uverenje i uverenje od logopeda

 

Cena školarine na osnovnim studijama 48.000,00 dinara. 

Školarina se može plaćati u deset jednakih mesečnih rata. 

Budžetski studenti imaju pravo i mogućnost da koriste novoizgrađen i savremen dom učenika. Više informacija možete naći ovde.

Kompletan tekst konkursa za upis na studije možete pronaći ovde

 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

Upisuje studente na doškolovanju za sve one koji su završili višu školu za obrazovanje vaspitača - studijski program od dve godine

Studijski program studenata na doškolovanju

R.Br.

NAZIV PREDMETA

SEM.

Br. ČASOVA

ESPB

 

Pred.

Vežbe

 
 

1.  

Opšta psihologija

V

3

1

12

 

2.  

Dečja antropologija

 V

1

2

11

 

3.  

Specijalna pedagogija

VI

2

1

10

 

Student bira 1 od 2 izborna predmeta

Od igračke do računara

 

1

1

7

 
 

Menadžment u obrazovanju
i kulturi

1

1

7

 
Student bira 1 od 2 izborna predmeta

Nega i vaspitanje dece ranih uzrasta

 

VI

1

1

7

 

Mentalna higijena

1

1

7

 

 

Završni rad

 

 

 

13

 

Savladavanjem studijskog programa student dobija zvanje Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta, studije prvog stepena sa 180 ESPB. Prijava kandidata počinje od 01.juna i traje do 01.10.2016. godine.

Cena školarine 48.000,00 dinara.
Školarina se može plaćati u deset mesečnih rata. 

Kompletan tekst konkursa za upis na doškolovanje možete naći ovde.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 70 75 145 0 48.000 1.200 EUR 0
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta 5 20 25 0 48.000 1.200 EUR 0
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 60 30 90 0 48.000 1.200 EUR 0
Vaspitač za tradicionalne igre 5 25 30 0 48.000 1.200 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
22-24. i 26.06.2017. 8000 29.06.2017. 29.06.2017. 05-07.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva