Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

skola
 

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Upis školske 2016-2017. godine 

Studijski programi na osnovnim strukovnim studijama

 

Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta

 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 90 studenata. Na budžetu 65 studenata i 25 studenata koji sami snose troškove studiranja.

Strukovni vaspitač za tradicionalne igre

 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 30 studenata. Na budžetu 7 studenata i 23 studenta koji sami snose troškove studiranja.
 • Na ovom smeru mogu se upisati i kandidati koji imaju završenu trogodišnju srednju školu.

Strukovni vaspitač dece u jaslicama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama

 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 25 studenata. Na budžetu 5 studenata i 20 studenata koji sami snose troškove studiranja.

 

Klasifikacioni ispit na svim smerovima obuhvata:

 • Proveru govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti
 • Test iz Opšte kulture i informisanosti

 

Neophodna dokumentacija za prijavu na konkurs:

 • Svedočanstva i diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Lekarsko uverenje i uverenje od logopeda

 

Cena školarine na osnovnim studijama 48.000,00 dinara.
Školarina se može plaćati u osam jednakih mesečnih rata. 

Kompletan tekst konkursa za upis na studije možete pronaći ovde

 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

Upisuje studente na doškolovanju za sve one koji su završili višu školu za obrazovanje vaspitača - studijski program od dve godine

Studijski program studenata na doškolovanju

R.Br.

NAZIV PREDMETA

SEM.

Br. ČASOVA

ESPB

 

Pred.

Vežbe

 
 

1.  

Opšta psihologija

V

3

1

12

 

2.  

Dečja antropologija

 V

1

2

11

 

3.  

Specijalna pedagogija

VI

2

1

10

 

Student bira 1 od 2 izborna predmeta

Od igračke do računara

 

1

1

7

 
 

Menadžment u obrazovanju
i kulturi

1

1

7

 
Student bira 1 od 2 izborna predmeta

Nega i vaspitanje dece ranih uzrasta

 

VI

1

1

7

 

Mentalna higijena

1

1

7

 

 

Završni rad

 

 

 

13

 

Savladavanjem studijskog programa student dobija zvanje Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta, studije prvog stepena sa 180 ESPB. Prijava kandidata počinje od 01.juna i traje do 01.10.2016. godine.

Cena školarine 48.000,00 dinara.
Školarina se može plaćati u osam mesečnih rata. 

Kompletan tekst konkursa za upis na doškolovanje možete naći ovde.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 77 68 145 77 48.000 1.200 EUR
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta 5 20 25 13 48.000 1.200 EUR
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 65 25 90 54 48.000 1.200 EUR
Vaspitač za tradicionalne igre 7 23 30 6 48.000 1.200 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 8 57 65 0 48.000 1.200 EUR
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta 0 11 11 0 48.000 1.200 EUR
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 7 23 30 0 48.000 1.200 EUR
Vaspitač za tradicionalne igre 1 23 24 0 48.000 1.200 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
22-24.6.2016. 8000 1.7.2016. 1.7.2016. 6-9.7.2016.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
1-2.9.2016. 8000 5.9.2016. 5.9.2016. 12-13.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog