Prijemni.infostud.com

skola
Prijemni ispiti i uslovi za upis
UPIS ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE
STUDIJSKI PROGRAMI NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA

STRUKOVNI VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 90 studenata. Na budžetu 60 studenata i 30 studenata koji sami snose troškove studiranja.
STRUKOVNI VASPITAČ ZA TRADICIONALNE IGRE
 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 30 studenata. Na budžetu 7 studenata i 23 studenta koji sami snose troškove studiranja.
 • Na ovom smeru mogu se upisati i kandidati koji imaju završenu trogodišnju srednju školu.
STRUKOVNI VASPITAČ DECE U JASLICAMA, ZDRAVSTVENIM I SOCIJALNIM USTANOVAMA

 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 25 studenata. Na budžetu 5 studenata i 20 studenata koji sami snose troškove studiranja.
STRUKOVNI PEDAGOŠKI ASISTENT
 • Studije prvog stepena, 180 ESPB u trajanju od tri godine.
 • Na prvu godinu upisuje se 30 studenata. Na budžetu 5 studenata i 25 studenata koji sami snose troškove studiranja.
KLASIFIKACIONI ISPIT NA SVIM SMEROVIMA OBUHVATA:

 • Proveru govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti
 • Test iz Opšte kulture i informisanosti
NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA KONKURS:
 • Svedočanstva i diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Lekarsko uverenje i uverenje od logopeda
CENA ŠKOLARINE NA OSNOVNIM STUDIJAMA 48.000,00 DINARA

ŠKOLARINA SE MOŽE PLAĆATI U OSAM JEDNAKIH MESEČNIH RATA

Konkurs, uslovi za upis i cena školarine će biti naknadno objavljeni na sajtu škole
www.vaspitacka.edu.rs

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI

UPISUJE STUDENTE NA DOŠKOLOVANjU ZA SVE ONE KOJI SU ZAVRŠILI VIŠU ŠKOLU ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA - STUDIJSKI PROGRAM OD DVE GODINE

STUDIJSKI PROGRAM STUDENATA NA DOŠKOLOVANjU

R.Br.

NAZIV PREDMETA

SEM.

Br. ČASOVA

ESPB

 

Pred.

Vežbe

 
 

1.  

Opšta psihologija

V

3

1

12

 

2.  

Dečja antropologija

 V

1

2

11

 

3.  

Specijalna pedagogija

VI

2

1

10

 

Student bira 1 od 2 izborna predmeta

Od igračke do računara

 

1

1

7

 
 

Menadžment u obrazovanju
i kulturi

1

1

7

 
Student bira 1 od 2 izborna predmeta

Nega i vaspitanje dece ranih uzrasta

 

VI

1

1

7

 

Mentalna higijena

1

1

7

 

 

Završni rad

 

 

 

13

 

Savladavanjem studijskog programa student dobija zvanje Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta, studije prvog stepena sa 180 ESPB. Prijava kandidata počinje od 01.juna  i traje do 01.10.2015. godine.

CENA ŠKOLARINE 48.000,00 DINARA
ŠKOLARINA SE MOŽE PLAĆATI U OSAM JEDNAKIH MESEČNIH RATA