Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Beogradska Politehnika

Visoka škola strukovnih studija
- BEOGRADSKA POLITEHNIKA

Mi školujemo strukovne inženjere i dizajnere  i specijaliste tehnologije i menadžmenta

Studiraj na teret budžeta!
 

Preuzmite informator za upis
Pogledajte priprem za prijemni koje organizujemo
Pročitajte odgovore na najčešće postavljena pitanja

ODELJENJE ZA TEHNOLOGIJE (OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE)

Grafička tehnologija
NA SAVREMENA ZNANJA IZ GRAFIČKE TEHNOLOGIJE ČEKA PREKO 2000 PREDUZEĆA
Strukovni inženjer tehnologije - za grafičku tehnologiju:

 • Obavlja inženjerske poslove u pripremi, štampi i doradi;
 • Povezuje sve faze proizvodnje u efikasan proces dobijanja kvalitetnog grafičkog proizvoda;
 • Prati i uvodi savremena dostignuća grafičke tehnologije u proizvodni proces...

Bezbednost i zdravlje na radu
BRINIMO O SEBI I DRUGIMA, UČINIMO SVE DA BUDEMO BEZBEDNI I ZDRAVI. U TOME NAS PODRŽAVA PREKO 100.000 PREDUZEĆA, NAŠI I EVROPSKI ZAKONI
Strukovni inženjer zaštite na radu – za bezbednost i zdravlje na radu:

 • Učestvuje u proceni rizika;
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima i predlaže mere za njihovo otklanjanje;
 • Sarađuje sa službom medicine rada po pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu...

Zaštita životne sredine
AKO VAS NEBRIGA PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI BOLI KAO NEBRIGA PREMA NAJROĐENIJIMA, ONDA STE VI NAŠ POTENCIJALNI STUDENT
Strukovni inženjer zaštite životne sredine:

 • Bavi se zaštitom i unapređivanjem kvaliteta životne sredine;
 • Procenjuje ugroženosti i izrađuje dokumenata za preventivno i operativno delovanje;
 • Bavi se zaštitom vazduha, zemljišta i vode, samostalno ili u multidisciplinarnom timu;
 • Organizuje i realizuje rukovanja i transport opasnih materija i odlaganja čvrstog i opasnog otpada...

Menadžment kvalitetom
PRVI SMO POČELI DA ŠKOLUJEMO KADROVE IZ OBLASTI MENADŽMENTA KVALITETOM KOJI SU NEOPHODNI ZA EFIKASNO FUNKCIONISANJE ORGANIZACIJE BILO KOJE VELIČINE I NAMENE. MI ZNAMO ŠTA JE MENADŽMENT KVALITETOM I KAKO GA PRIMENITI U PRAKSI!
Strukovni inženjer menadžmenta - za menadžment kvalitetom:

 • Rukovodi funkcijom kvaliteta u organizaciji;
 • Upravlja aktivnostima obezbeđenja kvaliteta poslovanja i proizvoda sa ciljem poboljšanja kvaliteta života;
 • Projektuje, uspostavlja i unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom;
 • Doprinosi ukupnoj efikasnosti funkcionisanja organizacije, u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima ISO 9000...

Reciklažne tehnologije
UKLJUČI SE U RAZVOJ RECIKLAŽNIH TEHNOLOGIJA, JER JE TO ZNAČAJAN PRIVREDNI POTENCIJAL NAŠE ZEMLJE KOJI ZAHTEVA  OBRAZOVANJE KOMPETENTNOG STRUČNOG KADRA. RECIKLAŽA NIJE SAMO SREDSTVO OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE, VEĆ PROFITABILNA DELATNOST  KOJA MOŽE ZAPOSLITI MNOGO LJUDI I GENERISATI TRAJNE  VREDNOSTI.

Strukovni inženjer tehnologije - za reciklažne tehnologije:

 • Definiše značaj i mesto reciklaže u integrisanom sistemu upravljanja otpadom;
 • Koristi pravila logistike u prikupljanju sekundarnih sirovina za reciklažu;
 • Planira ljudske i materijalne resurse za tehnološki proces reciklaže materijala;
 • Primenjuje stečena znanja u cilju obezbeđivanja produktivnosti i ekonomičnosti tehnološkog procesa reciklaže...
ODELJENJE ZA DIZAJN - (OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE)

Grafički dizajn

KAD DIPLOMIRAŠ, ZNAŠ DA ZNAŠ! BUDI GRAFIČKI DIZAJNER!

Strukovni dizajner – za grafički dizajn:

 • Dizajnira grafički proizvod, u specifičnim programima koji se koriste u grafičkom dizajnu;
 • Analizira, kreativno promišlja i prilagođava tehnologiji štampe svaki grafički proizvod;
 • Priprema za štampu i pravi maketu grafičkog proizvoda;
 • Kontroliše izradu grafičkog proizvoda i štampu...

Dizajn industrijskih proizvoda

BAVITE SE DIZAJNOM, KREIRAJTE, MENJAJTE SVET – ZNANJE VAM JE POLUGA ZA POMERANJE PLANETE
Strukovni dizajner – za dizajn industrijskih proizvoda:

 • Vodi proces dizajniranja industrijskih proizvoda;
 • Radi samostalno i u timu, generiše ideje i vešto plasira svoja kreativna rešenja;
 • Uspostavlja kontakte između raznorodnih profesija i stavlja ih u službu dizajna, plasira svoja znanja i nalazi svoje mesto na tržištu...

Modni dizajn proizvoda od kože

TI ODLUČUJEŠ O UMETNOSTI STVARANJA I LEPOTI, NOVIM BOJAMA I LINIJAMA, O SVOJOJ BUDUĆNOSTI – ZATO BUDI MODNI DIZAJNER PROIZVODA OD KOŽE
Strukovni dizajner – za dizajn proizvoda od kože:

 • Dizajnira galanteriju, konfekciju i obuću;
 • Projektuje kolekcije;
 • Izrađuje prototipove novih proizvoda;
 • Redizajnira postojeće proizvode;
 • Rukovodi u okviru procesa dizajniranja...
KAKO DA POSTANEM JEDAN OD STUDENATA BEOGRADSKE POLITEHNIKE?

Prijaviću se na Konkurs za upis koji će biti raspisan krajem aprila meseca. Na osnovnim studijama mogu studirati na teret budžeta ili da sam plaćam školarinu. Budžetsko studiranje: za one koji zauzmu najbolja mesta na rang listi za osnovne studije

Samofinansiranje: svi ostali studenti, uz

       - mogućnost korišćenja kredita (preko Poštanske štedionice ili druge komercijalne banke)

       - uplatu školarine na rate.

Ako budete vredno radili, u narednim godinama možete se školovati na teret budžeta.

Tradicija: pola veka u školovanju tehnologa, menadžera i dizajnera.

Akreditovani studijski programi:

       - 7 na osnovnim strukovnim studijama i

       - 2 na specijalističkim strukovnim studijama.

 • Broj studenata: 2.100, među najvećima smo u Srbiji.
 • Do sada diplomiralo: preko 4.200 studenata.
 • Zaposlenost diplomiranih studenata: 84,7 %
 • Usaglašen rad sa zahtevima Bolonjske deklaracije:

       - trogodišnji režim studija;

       - jednosemestralni predmeti;

       - izborni predmeti;

       - vrednost svakog predmeta iskazana ESPB bodovima;

       - praćenje i vrednovanje rada studenata u toku izvođenja nastave;

       - studentsko vrednovanje ustanove;

       - uspostavljanje partnerskih odnosa sa studentima;

       - uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom.

Nastavu realizuje kompetentno nastavno osoblje, korišćenjem interaktivnih metoda uz pomoć savremene opreme. Sticanje praktičnih znanja i veština ostvaruje se u laboratorijama, radionicama, dizajn studiju, ateljeima, biblioteci, kabinetima za informatiku u Školi i kompetentnim organizacijama. Studenti Škole vrše redovno vrednovanje nastavnog procesa i izjašnjavaju se o kvalitetu studijskih programa, svakom predmetu i svakom nastavniku. Škola je uspostavila Sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog