Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Pravo učešča na konkursu za upis u školu imaju svi kandidati koji su završili gimnaziju ili drugu srednju stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji konkurišu za upis polažu kvalifikacioni ispit iz sledećih predmeta:
  1. smer Mašinsko inženjerstvo- Matematika,
  2. smer Primenjena informatika- Matematika,
  3. smer Tehnologija drveta- Matematika ili Hemija,
  4. smer Prehrambena tehnologija- Matematika ili Hemija,
  5. smer Proizvodna ekonomija- Ekonomija ili Matematika,
  6. smer Saobraćajno inženjerstvo- Matematika.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju 110 80 190 119 50.000 1.000 EUR
Drumski saobraćaj 10 30 40 29 50.000 1.000 EUR
Mašinsko inženjerstvo 20 10 30 20 50.000 1.000 EUR
Preduzetnički menadžment 10 20 30 7 50.000 1.000 EUR
Prehrambena tehnologija 20 0 20 17 50.000 1.000 EUR
Proizvodna ekonomija 20 10 30 20 50.000 1.000 EUR
Tehnologija drveta 20 0 20 14 50.000 1.000 EUR
Zaštita životne sredine 10 10 20 12 50.000 1.000 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju 18 62 80 0 50.000 1.000 EUR
Drumski saobraćaj 0 11 11 0 50.000 1.000 EUR
Mašinsko inženjerstvo 1 10 11 0 50.000 1.000 EUR
Preduzetnički menadžment 3 21 24 0 50.000 1.000 EUR
Prehrambena tehnologija 3 0 3 0 50.000 1.000 EUR
Proizvodna ekonomija 1 10 11 0 50.000 1.000 EUR
Tehnologija drveta 8 0 8 0 50.000 1.000 EUR
Zaštita životne sredine 2 10 12 0 50.000 1.000 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 5000 4.7.2016. 5.7.2016. 11-13.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-12.8.2016. 5000 17.8.2016. 18.8.2016. 24-26.8.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog