Prijemni.infostud.com
  • Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju


    Filipa Filipovića 20, Vranje


Upisne kvote Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju 110 80 190 119 50.000 1.000 EUR
Drumski saobraćaj 10 30 40 29 50.000 1.000 EUR
Mašinsko inženjerstvo 20 10 30 20 50.000 1.000 EUR
Preduzetnički menadžment 10 20 30 7 50.000 1.000 EUR
Prehrambena tehnologija 20 0 20 17 50.000 1.000 EUR
Proizvodna ekonomija 20 10 30 20 50.000 1.000 EUR
Tehnologija drveta 20 0 20 14 50.000 1.000 EUR
Zaštita životne sredine 10 10 20 12 50.000 1.000 EUR

Upisne kvote Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju 18 62 80 0 50.000 1.000 EUR
Drumski saobraćaj 0 11 11 0 50.000 1.000 EUR
Mašinsko inženjerstvo 1 10 11 0 50.000 1.000 EUR
Preduzetnički menadžment 3 21 24 0 50.000 1.000 EUR
Prehrambena tehnologija 3 0 3 0 50.000 1.000 EUR
Proizvodna ekonomija 1 10 11 0 50.000 1.000 EUR
Tehnologija drveta 8 0 8 0 50.000 1.000 EUR
Zaštita životne sredine 2 10 12 0 50.000 1.000 EUR




Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 5000 4.7.2016. 5.7.2016. 11-13.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-12.8.2016. 5000 17.8.2016. 18.8.2016. 24-26.8.2016.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

SAE Institut Beograd

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Saobraćajni fakultet

Saobraćajni fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Matematički fakultet

Matematički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Beogradu

Mašinski fakultet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Studijski programi:

Beogradska bankarska akademija

Beogradska bankarska akademija

Univerzitet Union

Studijski programi:

Računarski fakultet

Računarski fakultet

Univerzitet Union

Studijski programi: