Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

U prvu godinu studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
Lica koja su stekla opšte uslove za upis na odgovarajući studijski program treba da ispune i posebne uslove, koji se sastoje u sledećem:
a) talenat za umetničko zanimanje,
b) odgovarajuće psihičke i zdravstvene sposobnosti.
Uslovi pod:
a) utvrđuju se polaganjem prijemnog ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, a pod
b) dokazuju se lekarskim uverenjem.
Ispiti za proveru sklonosti i sposobnosti po studijskim programima su sledeći:
STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN ENTERIJERA:
- CRTANJE,
- SLIKANJE,
- ISPIT SPOSOBNOSTI ZA OBLIKOVANJE U PROSTORU,
- TEST OPŠTE INFORMISANOSTI I ISTORIJE UMETNOSTI.
STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN:
- CRTANJE,
- SLIKANJE,
- GRAFIČKO OBLIKOVANJE,
- TEST OPŠTE INFORMISANOSTI I ISTORIJE UMETNOSTI.
STUDIJSKI PROGRAM LIKOVNA KULTURA:
- CRTANJE,
- SLIKANJE,
- VAJANJE,
- TEST OPŠTE INFORMISANOSTI I ISTORIJE UMETNOSTI.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu 0 0 0 77   0
Dizajn enterijera 0 0 0 15 0 0
Grafički dizajn 0 0 0 36 0 0
Mediji slike 0 0 0 26 0 0
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
21-23.6.2016. 5500 24-26.6.2016. 28.6.2016. 0Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog