Prijemni.infostud.com


Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine

Pogledajte upisne kvote, broj prijavljenih i školarine za ovu ustanovu i pripadajuće studijske programe.
Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.
Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 220 480 700 751 125.000 0
Audio i video tehnologije 30 50 80 0 125.000 0
Automatika i sistemi upravljanja vozilima 30 50 80 0 125.000 0
Ekološki inženjering 10 30 40 0 125.000 0
Elektronika i telekomunikacije 30 50 80 0 125.000 0
Informacioni sistemi 30 50 80 0 125.000 0
Nove energetske tehnologije 30 50 80 0 125.000 0
Nove računarske tehnologije 30 110 140 0 125.000 0
Računarska tehnika 30 90 120 0 125.000 0

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 0 39 39 30 125.000 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 7000 28.06.2017. 29.06.2017. 04-06.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
30-31.8. i 1.9.2017. 7000 5.9.2017. 6.9.2017. 7-15.9.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog