Prijemni.infostud.com


Konkurs za obavljanje stručne prakse

EMS AD ima potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Visokom školom elektrotehnike i računarstva strukovnih studija. Studenti bi Stručnu praksu obavljali u dve grupe, tako da prvih pet studenata bude raspoređeno u Regionalnom dispečerskom centru Beograd i Pogonu prenosa Beograd (nakon 7 dana, studenti bi se zarotirali tako da svako dobije priliku da se upozna sa procesima obe organizacione jedinice).

Prva grupa studenata praktičnu nastavu može otpočeti 01.03.2017., a druga grupa po završetku prethodne.

Molim zainteresovane studente da navedena dokumenta u nastavku dostave rukovodiocu SP NET Aleksandri Grujić na aleksandrag@viser.edu.rs do 16.2.2017. da bi se blagovremeno kontaktirali mentori koji će biti zaduženi da prate studente na Stručnoj praksi.

Potrebna dokumenta koja je potrebno dostaviti da bi se realizovala stručna praksa :

 • CV
 • Fotokopija lične karte (skenirano)
 • Fotokopija indeksa – prve stranice i stranice poslednjeg upisanog semestra/godine (skenirano)
 • Overeni Uput za Stručnu praksu. 

Rang lista će biti formirana na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. Student je upisao treću godinu studija
 2. Student ima visok prosek na prethodne dve godine studiranja
 3. Student je redovno upisivao godine. 

Prvih deset studenata na rang listi će obavljati Stručnu praksu u AD EMS.

Rang lista će izaći 17.2.2017 do 15 časova.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva