Prijemni.infostud.com


Konkurs za obavljanje stručne prakse

EMS AD ima potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Visokom školom elektrotehnike i računarstva strukovnih studija. Studenti bi Stručnu praksu obavljali u dve grupe, tako da prvih pet studenata bude raspoređeno u Regionalnom dispečerskom centru Beograd i Pogonu prenosa Beograd (nakon 7 dana, studenti bi se zarotirali tako da svako dobije priliku da se upozna sa procesima obe organizacione jedinice).

Prva grupa studenata praktičnu nastavu može otpočeti 01.03.2017., a druga grupa po završetku prethodne.

Molim zainteresovane studente da navedena dokumenta u nastavku dostave rukovodiocu SP NET Aleksandri Grujić na aleksandrag@viser.edu.rs do 16.2.2017. da bi se blagovremeno kontaktirali mentori koji će biti zaduženi da prate studente na Stručnoj praksi.

Potrebna dokumenta koja je potrebno dostaviti da bi se realizovala stručna praksa :

 • CV
 • Fotokopija lične karte (skenirano)
 • Fotokopija indeksa – prve stranice i stranice poslednjeg upisanog semestra/godine (skenirano)
 • Overeni Uput za Stručnu praksu. 

Rang lista će biti formirana na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. Student je upisao treću godinu studija
 2. Student ima visok prosek na prethodne dve godine studiranja
 3. Student je redovno upisivao godine. 

Prvih deset studenata na rang listi će obavljati Stručnu praksu u AD EMS.

Rang lista će izaći 17.2.2017 do 15 časova.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Sistematski pregledi

  Nakon što se upišete na fakultet, morate znati da redovno učenje i polaganje ispita nije vaša jedina obaveza. Nakon završenih predavanja u prvom semestru prve godine, potrebno je da uradite sistematski pregled.


 • Važnost postavljanja pitanja od strane studenata

  Veština postavljanja pitanja bitan je deo učenja i studiranja, jer će se njeno praktikovanje, sasvim sigurno, odraziti na kvalitet vašeg znanja, kao i na učinke u vidu ocena.


 • Par saveta pre izbora fakulteta

  S obzirom da studije za svrhu treba da imaju pripremu studenata za posao, osposobljavanje za karijeru i ciljeve koji se žele ostvariti, period visokog obrazovanja neka obuhvati vaše interese u tom smislu.