Prijemni.infostud.com


Studijski program - Informacioni sistemi

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika, Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Elektronsko poslovanje

Ciljevi studijskog programa su:

 • da se unapredi kvalifikaciona struktura stanovništva u Republici, školovanjem stručnjaka koji će posedovati znanja i veštine iz najmanje tri oblasti rada: elektronskog poslovanja, informacionih tehnologija i menadžmenta i biznisa, u skladu sa potrebama savremene ekonomije i državne uprave,
 • da se prenesu znanja i veštine o elektronskom poslovanju, da se integrišu osnovna računarska, informaciona, ekonomska, pravna i tehnička znanja u skladu sa potrebama poslovnih, bankarskih, trgovinskih, obrazovnih i uslužnih delatnosti u savremenoj ekonomiji,
 • da se studenti osposobe za poslove u privrednim društvima, bankama, lokalnoj i državnoj upravi, javnim službama i nevladinim organizacijama,
 • da se studenti osposobe za timski rad i rad u multikulturalnoj sredini.

Strukovne studije Informacioni sistemi traju tri godine (šest semestara - 180 ESPB). Studenti se osposobljavaju za rad u privrednim društvima, bankama, organima lokalne i državne uprave i javnim službama.

Savladavanjem studijskog programa studenti se osposobljavaju za:

 • projektovanje i implementaciju modela elektronskog poslovanja (e-commerce, egovernment, e-banking, e-learning, m-commerce),
 • povezivanje znanja iz elektronskog poslovanja, informacionih tehnologija ekonomije, menadžmenta i marketinga,
 • osnivanje i uspešno upravljanje privrednim društvom,
 • analizu završnog finansijskog izveštaja privrednog društva,
 • analizu složenih sistema elektronskog poslovanja i izrada biznis plan sa analizom rizika,
 • izradu softverskih rešenja
 • projektovanje, izradu, i publikovanje dinamičkih Web lokacija,
 • organizovanje marketing kampanja, uključujući i oglašavanje na Internetu,
 • razumevanje društvenih odnosa i procesa u svetu poslovne komunikacije
 • razvijanje naprednih koncepata retorike elektronskog poslovanja, osposobljavanje za samostalno uobličavanje teksta e- pisama, prezentacija i poruka,
 • timski rad,
 • strategiju opšteg održivog razvoja i zaštitu životne sredine i uključivanju zaštite životne sredine u plan poslovanja.

Rukovodilac studijskog programa: mr Svetlana Štrbac-Savić,
Kabinet: 502
Elektronska pošta: svetlanas@viser.edu.rs
Sekretar studijskog programa: inž.Nada Staletić
Kabinet: 503
Elektronska pošta: nada.staletic@viser.edu.rs

Knjiga predmeta - Informacioni sistemi
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva