Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Želite da se upišete u našu školu?

Potrebno je da imate završenu srednju školu i da se za prijemni ispit odlučite za dva od sledećih 6 predmeta:

  1. Test opšte informisanosti
  2. Poslovna ekonomija
  3. Osnovi ekonomije
  4. Engleski jezik
  5. Informatika
  6. Matematika

Na prijemnom ispitu za svaki od dva izabrana predmeta dobijate po 15 pitanja koja su na zaokruživanje, nose po 2 poena a za pogrešne odgovore ne dobijaju se negativni poeni.

Pripremni testovi nalaze se u INFORMATOR-u za upis 2012/2013 koji se može kupiti u skriptarnici škole.

Za prijemni ispit možete da se pripremate i online. Više informacija i primere testova možete naći ovde.

Kompletan dokument o uslovima upisa za školsku 2012/13. godinu može se preuzeti ovde.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu 80 120 200 0 66.000 1.200 EUR
Poslovna ekonomija 40 20 60 0 66.000 1.200 EUR
Poslovna ekonomija - studije na daljinu 0 48 48 0 66.000 1.200 EUR
Poslovna informatika 40 20 60 0 66.000 1.200 EUR
Poslovna informatika - studije na daljinu 0 32 32 0 66.000 1.200 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu 28 147 175 0 66.000 1.200 EUR
Poslovna ekonomija 11 60 71 0 66.000 1.200 EUR
Poslovna ekonomija - studije na daljinu 0 35 35 0 66.000 1.200 EUR
Poslovna informatika 17 20 37 0 66.000 1.200 EUR
Poslovna informatika - studije na daljinu 0 32 32 0 66.000 1.200 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-25.6.2016. 0 2.7.2016. ? 7-9.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 5000 5.9.2016. 0 do 20.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog