Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Upis na prvu godinu osnovnih i specijalistički studija na Visokoj poslovnoj školi Leskovac

Pravo polaganja prijemnog ispita imaju svi učenici koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.
Predaja dokumentacije 22., 23. i 24. 06. 2016. godine od 08:00 do 15:00 u prostorijama Škole.
NAPOMENA: Ukoliko učenici kasnije dobiju diplomu, dokumentaciju mogu predati do 29. 06. 2016. godine.
Polaganje prijemnog ispita 01. 07. 2016. od 10:00 časova

Pravo učešća na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem. Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit koji obuhvata programske sadržaje izučavane u srednjoj školi ili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.  Strani državljanin može se upisati na prvu godinu studija,  pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava.

Za upis na prvu godinu studija na studijskim programima iz polja društveno-humanističkih nauka: Finansije i bankarstvo, Menadžment u biznisu i Turizam i ugostiteljstvo, mogu konkurisati svi kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju. Rangiranje kandidata  obavlja se na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi.

Studijski program iz polja tehničko-tehnoloških nauka: Menadžment tehnologije hrane i gastronomije, mogu upisati svi kandidati sa trećim ili četvrtim stepenom stručne spreme.  Rangiranje kandidata za upis u prvu godinu studija, obavlja se na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima srednje škole, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Kandidatima sa završenom  trogodišnjom školom, prosek ocena sa treće godine srednje škole računa se dva puta.

Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Ocena koju je kandidat stekao polaganjem opšte mature preračunava se na srazmeran broj bodova (maksimalno 60) i dodaje broju bodova ostvarenih po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi (najmanje 16, a najviše 40 bodova), što ukupno iznosi 100 bodova.

Rang liste se sačinjavaju  prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita.
Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na konkurs, kao i literaturu  pripremu prijemnog ispita, možete naći na zvaničnoj web stranici Škole: www.vpsle.edu.rs.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog