Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

Pravo učešća na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem. Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit koji obuhvata programske sadržaje izučavane u srednjoj školi ili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Strani državljanin može se upisati na prvu godinu studija, pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava.

Za upis na prvu godinu studija na studijskim programima iz polja društveno-humanističkih nauka: Finansije i bankarstvo, Menadžment u biznisu i Turizam i ugostiteljstvo, mogu konkurisati svi kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju. Rangiranje kandidata  obavlja se na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi.

Na studijske programe iz polja tehničko-tehnoloških nauka: Menadžment tehnologije hrane i gastronomije i Poslovna informatika i e-biznis, mogu upisati svi kandidati sa trećim ili četvrtim stepenom stručne spreme. Rangiranje kandidata za upis u prvu godinu studija, obavlja se na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi.

 

Prijemni ispit

Za studijske programe Finansije, bankarstvo i osiguranje i Menadžment biznisa i logistike prijemni ispit se polaže iz dva od četiri sledeća predmeta: 

 • Osnove ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Osnove informatike
 • Matematika.

Za studijski program Turizam i ugostiteljstvo prijemni ispit se polaže iz Geografije i jednog od četiri sledeća predmeta: 

 • Osnove ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Osnove informatike
 • Matematika.

Za studijski program Menadžment tehnologije hrane i gastronomije prijemni ispit se polaže iz jednog od četiri sledeća predmeta:

 • Biologija 
 • Hemija 
 • Osnove informatike
 • Matematika. 

Za studijski program Poslovna informatika i e-biznis prijemni ispit se polaže iz jednog od dva sledeća predmeta: 

 • Matematika 
 • Osnove informatike.

 

Rangiranje

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima srednje škole, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Kandidatima sa završenom  trogodišnjom školom, prosek ocena sa treće godine srednje škole računa se dva puta.

Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Ocena koju je kandidat stekao polaganjem opšte mature preračunava se na srazmeran broj bodova (maksimalno 60) i dodaje broju bodova ostvarenih po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi (najmanje 16, a najviše 40 bodova), što ukupno iznosi 100 bodova.

Rang liste se sačinjavaju prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita.

Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na konkurs, kao i literaturu  pripremu prijemnog ispita, možete naći na zvaničnoj web stranici Škole: www.vpsle.edu.rs
Vesti o studiranju

 • VIŠER vas poziva na Dane otvorenih vrata VIŠER vas poziva na Dane otvorenih vrata
  Visoka škola elektrotehnike i računarstva (VIŠER) poziva maturante srednjih škola na druženje u okviru Dana otvorenih vrata koji se organizuje u maju mesecu, svake subote u terminu od 09.30 do 14.00…
  26.04.2017

 • Najskuplji indeks 243.500 dinara Najskuplji indeks 243.500 dinara
  Prema predlozima kvota i školarina, usvojenim na Senatu Univerziteta u Beogradu, ove godine moći će da se upiše 14.850 brucoša, od čega 9.511 na budžet. Ovo su samo predlozi fakulteta,…
  27.04.2017

 • Upis na fakultete: Šta očekuje brucoše? Upis na fakultete: Šta očekuje brucoše?
  Počinje upisni rok na fakultetima u Srbiji za školsku 2017/2018. godinu. Dobra vest je da su fakulteti dobili veće upisne kvote na IT smerovima, a loša da nekoliko njih traži…
  26.04.2017

Saveti za polaganje prijemnog