Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji su završili srednje obrazovanje.
Prijavljeni kandidati će polagati klasifikacioni ispit iz dva predmeta i to po
izboru:
  1. Matematika
  2. Sociologija
  3. Statistika
  4. Ekonomija
  5. Informatika
  6. Ekonomika preduzeća
Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Računarstvo i informatika biraju dva od prva četiri ponuđena predmeta.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace 200 550 750 0 60.000 900 EUR
Finansije i računovodstvo 50 130 180 0 60.000 900 EUR
Menadžment i internacionalna biznis administracija 30 150 180 0 60.000 900 EUR
Porezi i carina 70 30 100 0 60.000 900 EUR
Računarstvo i informatika 30 90 120 0 60.000 900 EUR
Računarstvo i informatika - Obrazovanje na daljinu 0 30 30 0 60.000 900 EUR
Turizam 20 20 40 0 60.000 900 EUR
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove - Dimitrovgrad 0 50 50 0 60.000 900 EUR
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove - Jagodina 0 50 50 0 60.000 900 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace 0 0 0 0 60.000 900 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
20-24. i 27-28.6.2016. 5000 1.7.2016. 4.7.2016. 8-14.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1. i 5-7.9.2016. 5000 9.9.2016. 12.9.2016. 16-21.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog