Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Informacije o upisu za školsku 2016/2017 godinu

Visoka medicinska škola strukovnih studija vrši upis na studijske programe:

 • Strukovna medicinska sestra-tehničar 
  • do 80 studenata na prvu godinu osnovnih strukovnih studija
 • Strukovni terapeut 
  • do 80 studenata na prvu godinu osnovnih strukovnih studija

Uslov za upis je završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit iz predmeta Biologija. 

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita.

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije svedočanstava svih razreda završene srednje škole,
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi,
 • fotokopiju lične karte,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uverenje o državljanstvu,
 • lekarsko uverenje (ne starije od 6 meseci),
 • dve fotografije (3,5x4,5),
 • dokaz o uplati administrativnih troškova upisa i polaganja prijemnog ispita, u iznosu od 60 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, prvog radnog dana u mesecu, za tekući mesec.

Potrebna dokumentacija za upis:

 • 2 fotografije za indeks (3.5 x 4.5 cm)
 • ŠV20 obrazac (dobija se i popunjava u školi)

Prelaz sa druge visokoškolske ustanove
Student koji je započeo studije na drugoj visokoj školi zdravstvene struke kao i lice koje je steklo visoko obrazovanje zdravstvene struke (visoka medicinska škola, medicinski fakultet, defektološki fakultet, veterinarski fakultet, stomatološki fakultet, ili drugi kompatibilni fakulteti iz ove oblasti) može se upisati u školu, ako za to ispunjava propisane uslove.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 • Prijava (dobija se i popunjava u školi)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Overena fotokopija potvrde o upisu na visokoškolsku ustanovu
 • Overena fotokopija potvrde o položenim ispitima
 • Lekarsko uverenje
 • Uplata troškova rada komisije za priznavanje ispita sa druge visokoškolske ustanove

Potrebna dokumentacija za upis:

 • 2 fotografije za indeks (3.5 x 4.5 cm)
 • ŠV20 obrazac (dobija se i popunjava u školi)

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Sistematski pregledi

  Nakon što se upišete na fakultet, morate znati da redovno učenje i polaganje ispita nije vaša jedina obaveza. Nakon završenih predavanja u prvom semestru prve godine, potrebno je da uradite sistematski pregled.


 • Važnost postavljanja pitanja od strane studenata

  Veština postavljanja pitanja bitan je deo učenja i studiranja, jer će se njeno praktikovanje, sasvim sigurno, odraziti na kvalitet vašeg znanja, kao i na učinke u vidu ocena.


 • Par saveta pre izbora fakulteta

  S obzirom da studije za svrhu treba da imaju pripremu studenata za posao, osposobljavanje za karijeru i ciljeve koji se žele ostvariti, period visokog obrazovanja neka obuhvati vaše interese u tom smislu.