Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis u 2017/18. godinu

Visoka medicinska škola strukovnih studija vrši upis na studijske programe:

 

Uslov za upis

Uslov za upis je završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit iz predmeta Biologija. 

 

Redosled kandidata

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita, tako da kandidat može osvojiti najviše 100 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svim razredima pomnožen sa dva, tako da kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po osnovu polaganja prijemnog ispita kandidat može ostvariti najviše 60 bodova (uslov da je prijemni položen je ostvaren 31 bod). U slučaju jednakog broja ostvarenih bodova prednost ima kandidat sa većim brojem bodova sa prijemnog ispita.

 

Dokumenta za upis

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije svedočanstava svih razreda završene srednje škole,
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi,
 • fotokopiju lične karte,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uverenje o državljanstvu,
 • lekarsko uverenje (ne starije od 6 meseci),
 • dve fotografije (3,5x4,5),
 • dokaz o uplati administrativnih troškova upisa i polaganja prijemnog ispita, u iznosu od 60 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, prvog radnog dana u mesecu, za tekući mesec.

Potrebna dokumentacija za upis:

 • 2 fotografije za indeks (3.5 x 4.5 cm)
 • ŠV20 obrazac (dobija se i popunjava u školi)

 

Dodatne informacije o upisu i prijemnom ispitu

 

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković 0 100 100 0   0  
Strukovni fiziterapeut 0 20 20 0 0 0 0
Strukovna medicinska sestra - tehničar 0 60 60 0 0 0 0
Strukovni medicinski radiolog 0 20 20 0 0 0 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
do 30.06.2017. 60EUR 03-04.07.2017. 07.07.2017. do 21.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva