Prijemni.infostud.com


Međunarodna saradnja sa Evropskom mrežom medicinskih škola (European Nursing Module Network) – razmena studenata

U okviru van-nastavnih aktivnosti, Visoka medicinska škola „Milutin Milanković“ nudi mogućnost učešća svojih studenata u studentskoj razmeni pod okriljem Evropske mreže medicinskih škola (European Nursing Module Network). Mreža je osnovana 1994. godine sa ciljem unapređenja shvatanja i stavova o profesiji medicinskih sestara, različitim sistemima zdravstvene nege i razumevanja kulturoloških, rasnih, istorijskih i etičkih razlika između različitih evropskih naroda iz kojih potiču studenti kao učesnici razmene.

Studentima su na raspologanju 28 medicinskih ustanova u okviru 14 zemalja članica mreže, uključujući visoke medicinske škole u Italiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Španiji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Švedskoj, Danskoj, Norveškoj, Holandiji i Rusiji, kao i institucije u zemljama u okruženju, Rumuniji, Bugarskoj i Makedoniji. Cilj programa studentske razmene je profesionalno i lično usavršavanje studenata kroz upoznavanje sa sistemima zdravstvene nege u evropskim zemljama, promovisanje i toleranciju kulturoloških i ideoloških razlika.

Visoka medicinska škola „Milutin Milanković“ je punopravni član Mreže od 2011. godine i od tada je ugostila studente španskog univerziteta Rovira i Virgili u Taragoni, studente Škole za medicinske sestre Vitorija Gasteiz Alava u Vitoriji u Španiji i studente švedskog univerziteta u Erebru. Studenti su obišli naše baze, među kojima i Vojno-medicinsku akademiju, gde su imali prilike da se upoznaju sa načinima i metodama zbrinjavanja i pružanja zdrvstvene nege u našoj zemlji. Takođe, upoznali su srpsku kulturu i običaje, stekli nova poznanstva i pozitivna iskustva.

Od 2014. godine Visoka medicinska škola „Milutin Milanković“ je i potpisnica bilateralnih memoranduma o saradnji sa Visokom medicinskom školom za medicinske i akušerske sestre Univerziteta u Brajtonu, Velika Britanija i Visoke medicinske škole u Bitolju, Makedonija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Sistematski pregledi

    Nakon što se upišete na fakultet, morate znati da redovno učenje i polaganje ispita nije vaša jedina obaveza. Nakon završenih predavanja u prvom semestru prve godine, potrebno je da uradite sistematski pregled.


  • Važnost postavljanja pitanja od strane studenata

    Veština postavljanja pitanja bitan je deo učenja i studiranja, jer će se njeno praktikovanje, sasvim sigurno, odraziti na kvalitet vašeg znanja, kao i na učinke u vidu ocena.


  • Par saveta pre izbora fakulteta

    S obzirom da studije za svrhu treba da imaju pripremu studenata za posao, osposobljavanje za karijeru i ciljeve koji se žele ostvariti, period visokog obrazovanja neka obuhvati vaše interese u tom smislu.