Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

O ŠKOLI

Škola je započela svoj rad 2005. godine kao prva privatna Viša škola zdravstvene struke. Dve godine kasnije (2007) Škola postaje Visoka medicinska škola strukovnih studija i prva obrazovna ustanova u Srbiji u kojoj se obavlja delatnost visokog obrazovanja zdravstvene struke. Akreditaciju je Škola redovno dobijala u ciklusima akreditacije, a najnovija akreditacija od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i MInistarstva prosvete je iz 2012. godine (br. 612-00-00176/2012-04 od 23.4.2012).

AKREDITOVANI PROGRAMI

I najnovijem ciklusu akreditacije (2012. godine) škola je akreditovala tri studijska programa. Na osnovnim strukovnim studijama to su trogodišnji studijski programi:

 • STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
 • STRUKOVNI TERAPEUT

a na specijalističkim studijama to je jednogodišnji studisjki program:

 • STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR-SPECIJALISTA INTENZIVNE ZDRAVSTVENE NEGE

Školovanje u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija „Milutin Milanković“ traje tri godine ( šest semestara).

Nastava se odvija po Bolonjskom procesu koji se sastoji od pohađanja predavanja i vežbi. konsultacija, priprema za nastavu, seminarskih radova, stručne prakse i završnog rada.

Stručna praksa se realizuje u toku celokupnog procesa studiranja. Student se tokom kliničke stručne prakse upoznaje sa radom u određenim nivoima zdravstvene zaštite, popunjava dnevnik profesionalnih aktivnosti i stiče profesionalne kompetencije.

PREKVALIFIKACIJA U SKLADU SA PROGRAMOM BOLONJSKE KONVENCIJE

Za sve koji žele da steknu Visoko strukovno obrazovanje, medicinske sestre ili fizioterapeuta, uz priznavanje i polaganje diferencijalnih ispita, upisujemo studente na odgovarajuću godinu studija.

STUDIRANJE UZ RAD

Svakodnevne konsultacije i mentorski rad pruža mogućnost uspešnog studiranja, studenata koji su u radnom odnosu.

NASTAVNE BAZE:

Nastavne baze u kojima se obavlja praktična nastava su eminentne zdravstvene ustanove u Beogradu.

Naziv organizacione jedinice

Adresa

Nastavno-obrazovna jedinica

Beograd, Crnotravska 27

Nastavna baza: Vojnomedicinska akademija

Beograd, Crnotravska 17

Nastavna baza: Klinika za rehabilitaciju: "Dr Miroslav Zotović"

Beograd, Sokobanjska 13

Nastavna baza: KBC Zvezdara

Beograd, Dimitrija Tucovića 161

Nastavna baza: Gerontološki centar poslovna jedinica Bežanijska kosa

Beograd, Marije Burasać 49

Nastavna baza: Dom zdravlja "Dr Ristić"

Beograd, Narodnih heroja 38

Nastavna baza: Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku - RUDO

Beograd, Bulevar vojvode Putnika 7

Nastavna baza: Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje

Beograd, Kralja Milutina 52

Dom za odrasla invalidna lica

Zemun, Autoput br. 18

Opšta bolnica "Medigroup"

Beograd, Milutina Milankovića 3

Dom zdravlja Bulevar

Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 294

Dom zdravlja Jedro

Beograd, Jurija Gagarina 14

Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu "BELhospice"

 

 

 Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

  Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


 • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

  Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


 • Od A do Š o onlajn učenju

  Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju