Anketa

Zbog čega ste upisali ove studije?

Zbog želje i ljubavi prema ovoj profesiji
Zbog dobre zarade koju pruža zaposlenje u ovoj struci
Želim da primam najave preko mejling liste

Studenti Beogradskog univerziteta nezadovoljni efektima studija po Bolonjskoj deklaraciji

(Preuzteo iz "Danasa" od 14.04.2008.) Beograd - Studenti tehničkih nauka (Mašinskog, Elektrotehničkog i Građevinskog fakulteta) ocenjuju studije zasnovane na principima Bolonjske deklaracije ocenom 7,04, studenti Pravnog dali su Bolonji ocenu 6,3 dok su studenti Fakulteta veterinarske medicine bili najkritičniji prema Bolonji i dali joj ocenu 5,9, pokazuju rezultati ankete koju je uradila Informativna agencija Ipres u saradnji sa Prosvetnim pregledom. Prema odgovorima studenata, razloge za ovako niske ocene treba tražiti u prebrzom prelasku na novi sistem studija, bez definisanog prelaznog perioda, u kome je studiranje po Bolonjskoj deklaraciji trebalo prilagoditi okolnostima koje su vladale u našem akademskom obrazovanju. Odgovarajući na pitanje da li su uvođenjem bolonjskih principa poboljšani uslovi studiranja, najviše potvrdnih odgovora dali su studenti Pravnog fakulteta -23,5 odsto. Tako misli i 22 odsto akademaca tehničkih nauka, dok je pozitivno mišljenje izrazilo samo osam odsto budućih veterinara. Na sve tri grupe fakulteta na kojima su anketirani studenti kao prvi razlog loše prolaznosti studenata na ispitima naveden je preobiman nastavni program studiranja. Na drugom mestu studenti tehničkih fakulteta, kao i studenti Pravnog fakulteta naveli su neadekvatne udžbenike, dok su studenti Fakulteta veterinarske medicine na drugo mesto istakli probleme poput visokog kriterijuma profesora pri ocenjivanju na ispitima, više knjiga na jednom predmetu, nesposobnost profesora da primene nov način studiranja, ali i lenjost samih studenata. Studenti koji su učestvovali u anketi istakli su šta bi trebalo promeniti da bi davali godinu za godinom: na prvom mestu navode da se moraju ispoštovati novi oblici rada na fakultetima, kao što su rad u manjim grupama, kontinuirano učenje uz česte provere znanja i više praktične nastave. Interesantno je istaći da su studenti u sve tri anketirane studentske grupe na drugo mesto predloženih rešenja istakli nužno poboljšanje komunikacija između profesora i studenata. Upitani koje vrednosti, odnosno koji najznačajniji kvalitet je donela Bolonja, studenti na prvom mestu navode nužnost konstantnog učenja. Na drugom mestu je mogućnost da se parcijalno polažu ispiti, treću poziciju na rejting-listi vrednosti Bolonjske deklaracije zauzelo je uvođenje jednosemestralnih predmeta, a na četvrtom je uvođenje više ispitnih rokova. V. A. ANTRFILE: Uzorak Anketa je sprovedena na uzorku od 954 akademca sa Mašinskog, ETF, Građevinskog, Pravnog i Fakulteta veterinarske medicine. Radi podjednake zastupljenosti anketiranih studenata u ukupnom uzorku ankete, Mašinski, Elektrotehnički i Građevinski fakultet su svrstani u grupu tehničkih fakulteta, drugu grupu činili su studenti Pravnog fakulteta i treću studenti Fakulteta veterinarske medicine. Veću zainteresovanost i učešće u anketi iskazali su studenti prvih i drugih godina pomenutih fakulteta Beogradskog univerziteta.
Postavljeno: 14.04.2008
Broj pregleda: 393
TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije