Anketa

Da li planirate da pronađete posao preko leta?

Već jesam, uveliko se radi
Ni ne pomišljam, uživam u dugom raspustu
Nisam tražio/la, ali bih rado ako mi neko ponudi
Tražim, ali ništa zanimljivo nije iskrslo
Prvo ću malo da odmorim, pa ćemo videti
Želim da primam najave preko mejling liste

Počinje prijavljivanje brucoša, ali samo u Beogradu

(Preuzeto sa sajta Politika - 20. 06. 2012. )

Počinje prijavljivanje brucoša, ali samo u BeograduVrata za novu generaciju brucoša prvi danas otvaraju fakulteti Univerziteta u Beogradu. Ovaj termin važi i za Zajednicu medicinskih fakulteta, a pojedini umetnički fakulteti već su krenuli sa prijemom dokumenata i prvom proverom znanja.

Ostali univerziteti u Srbiji, kao i visoke škole, prihvatili su preporuku Ministarstva prosvete da zbog vanredne situacije u februaru i produženja školske godine pomere upis za nedelju dana, tako da će se mladi izvan Beograda upisivati od 27. juna do 18. jula.

Na privatnim visokoškolskim ustanovama termini su različiti – negde je upis već počeo, na nekima će sačekati da se završi prvo trka na državnim fakultetima, dok će na manjem broju privatnih fakulteta i visokih škola da se poklope upisni termini sa onim na državnim.

Vlada Republike Srbije je donela odluku da će se u novoj školskoj 2012/13. godini, na osnovnim akademskim, strukovnim i master studijama, o trošku budžeta školovati 36.233 studenta, što je za 3,2 odsto više nego prošle godine. Osnovne akademske studije na Univerzitetu u Beogradu o trošku države upisaće 9.338 akademaca, na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 282, Univerzitetu u Kragujevcu 2.200 studenata, u Nišu 2.908, u Prištini (privremeno sedište u Kosovskoj Mitrovici) 1.049, na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru 605 i na Univerzitetu odbrane 215 studenata.

Prema rečima ministra prosvete i nauke dr Žarka Obradovića, ukupan broj studenata osnovnih akademskih studija, koji se finansiraju iz budžeta, iznosi 16.597.

Upisna pravila su ista kao i lane.

U prvu godinu studija prvog stepena može da se upiše osoba koja ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Redosled kandidata se utvrđuje na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova, s tim što znanje sa prijemnog ispita donosi maksimalnih 60 poena, a opšti uspeh iz srednje škole 40. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Nakon prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, fakulteti objavljuju preliminarnu rang-listu za svaki pojedinačni studijski program, na oglasnoj tabli i internet-stranici fakulteta.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost provere sposobnosti, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang-listi u roku od 24 sata od objavljivanja preliminarne rang-liste na fakultetu. Žalba se podnosi nadležnoj komisiji fakulteta, a u drugostepenoj instanci, dekanu fakulteta.

Bitno upozorenje studentima jeste da vode računa o terminima upisa, jer čak i ako su položili prijemni ispit i našli se na listi za upis, može da se dogodi da ostanu bez indeksa. Po zakonu, ukoliko se kandidat koji je stekao to pravo ne upiše u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis, a umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema redosledu na rang-listi.

Za budžetski indeks je potreban najmanje 51 bod, a za samofinansirajući najmanje 30 poena.

Osim dokumenata (negde traže fotokopije, a negde originale), kandidati za indeks treba da spreme i novac za proveru znanja. U proseku, cena prijemnog ispita je oko 7.000 dinara na fakultetima i oko 5.000 na visokim školama. Primera radi, na Fakultetu organizacionih nauka cena prijemnog ispita zavisi od toga da li se kandidat opredelio da polaže samo matematiku ili i matematiku i test opšte informisanosti, kao i da li konkuriše za jedan ili sva tri studijska programa. Troškovi pripreme spiskova kandidata, samog polaganja prijemnog ispita, obračuna bodova i formiranja konačne rang-liste na ovom fakultetu iznose od 5.000 do 8.500 dinara.

Autor: Sandra Gucijan

Prvi upisni rok

* 20, 21. i 22. jun – prijavljivanje kandidata

* 25, 26.i 27. jun – polaganje prijemnih ispita

* od 4. do 12. jula – upis

-----------------------------------------------------------

Postupak za prijavljivanje kandidata

Prilikom prijave na konkurs podnose se fotokopije sledećih dokumenata, a originali na uvid:

– svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja

– diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu

– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

– diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu.

Upisne kvote i školarine za Univerzitet u Beogradu možete pogledati ovde, a datume održavanja prijemnih ispita, objavljivanje rang listi i datume upisa možete pogledati ovde.


Pogledajte druge vesti na temu: brucoš,upis,Univerzitet u Beogradu,prijemni,ispitSrodne vesti

Postavljeno: 20.06.2012
Broj pregleda: 1557
TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije