Anketa

Zbog čega ste upisali ove studije?

Zbog želje i ljubavi prema ovoj profesiji
Zbog dobre zarade koju pruža zaposlenje u ovoj struci
Želim da primam najave preko mejling liste

Počinje prijavljivanje brucoša, ali samo u Beogradu

(Preuzeto sa sajta Politika - 20. 06. 2012. )

Počinje prijavljivanje brucoša, ali samo u BeograduVrata za novu generaciju brucoša prvi danas otvaraju fakulteti Univerziteta u Beogradu. Ovaj termin važi i za Zajednicu medicinskih fakulteta, a pojedini umetnički fakulteti već su krenuli sa prijemom dokumenata i prvom proverom znanja.

Ostali univerziteti u Srbiji, kao i visoke škole, prihvatili su preporuku Ministarstva prosvete da zbog vanredne situacije u februaru i produženja školske godine pomere upis za nedelju dana, tako da će se mladi izvan Beograda upisivati od 27. juna do 18. jula.

Na privatnim visokoškolskim ustanovama termini su različiti – negde je upis već počeo, na nekima će sačekati da se završi prvo trka na državnim fakultetima, dok će na manjem broju privatnih fakulteta i visokih škola da se poklope upisni termini sa onim na državnim.

Vlada Republike Srbije je donela odluku da će se u novoj školskoj 2012/13. godini, na osnovnim akademskim, strukovnim i master studijama, o trošku budžeta školovati 36.233 studenta, što je za 3,2 odsto više nego prošle godine. Osnovne akademske studije na Univerzitetu u Beogradu o trošku države upisaće 9.338 akademaca, na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 282, Univerzitetu u Kragujevcu 2.200 studenata, u Nišu 2.908, u Prištini (privremeno sedište u Kosovskoj Mitrovici) 1.049, na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru 605 i na Univerzitetu odbrane 215 studenata.

Prema rečima ministra prosvete i nauke dr Žarka Obradovića, ukupan broj studenata osnovnih akademskih studija, koji se finansiraju iz budžeta, iznosi 16.597.

Upisna pravila su ista kao i lane.

U prvu godinu studija prvog stepena može da se upiše osoba koja ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Redosled kandidata se utvrđuje na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova, s tim što znanje sa prijemnog ispita donosi maksimalnih 60 poena, a opšti uspeh iz srednje škole 40. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Nakon prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, fakulteti objavljuju preliminarnu rang-listu za svaki pojedinačni studijski program, na oglasnoj tabli i internet-stranici fakulteta.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost provere sposobnosti, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang-listi u roku od 24 sata od objavljivanja preliminarne rang-liste na fakultetu. Žalba se podnosi nadležnoj komisiji fakulteta, a u drugostepenoj instanci, dekanu fakulteta.

Bitno upozorenje studentima jeste da vode računa o terminima upisa, jer čak i ako su položili prijemni ispit i našli se na listi za upis, može da se dogodi da ostanu bez indeksa. Po zakonu, ukoliko se kandidat koji je stekao to pravo ne upiše u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis, a umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema redosledu na rang-listi.

Za budžetski indeks je potreban najmanje 51 bod, a za samofinansirajući najmanje 30 poena.

Osim dokumenata (negde traže fotokopije, a negde originale), kandidati za indeks treba da spreme i novac za proveru znanja. U proseku, cena prijemnog ispita je oko 7.000 dinara na fakultetima i oko 5.000 na visokim školama. Primera radi, na Fakultetu organizacionih nauka cena prijemnog ispita zavisi od toga da li se kandidat opredelio da polaže samo matematiku ili i matematiku i test opšte informisanosti, kao i da li konkuriše za jedan ili sva tri studijska programa. Troškovi pripreme spiskova kandidata, samog polaganja prijemnog ispita, obračuna bodova i formiranja konačne rang-liste na ovom fakultetu iznose od 5.000 do 8.500 dinara.

Autor: Sandra Gucijan

Prvi upisni rok

* 20, 21. i 22. jun – prijavljivanje kandidata

* 25, 26.i 27. jun – polaganje prijemnih ispita

* od 4. do 12. jula – upis

-----------------------------------------------------------

Postupak za prijavljivanje kandidata

Prilikom prijave na konkurs podnose se fotokopije sledećih dokumenata, a originali na uvid:

– svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja

– diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu

– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

– diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu.

Upisne kvote i školarine za Univerzitet u Beogradu možete pogledati ovde, a datume održavanja prijemnih ispita, objavljivanje rang listi i datume upisa možete pogledati ovde.


Pogledajte druge vesti na temu: brucoš,upis,Univerzitet u Beogradu,prijemni,ispitSrodne vesti

Postavljeno: 20.06.2012
Broj pregleda: 1598
TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije