Anketa

Zbog čega ste upisali ove studije?

Zbog želje i ljubavi prema ovoj profesiji
Zbog dobre zarade koju pruža zaposlenje u ovoj struci
Želim da primam najave preko mejling liste

PREDAVANJA PRATE OD KUĆE

PROGRAM STUDIJA NA DALJINU NA BEOGRADSKOM UNIVERZITETU

PREDAVANJA PRATE OD KUĆE

Samo Ekonomski i Fakultet organizacionih nauka omogućavaju ovaj vid učenja

(preuzeto iz Politike od 20.03.2006.)Učenje kod kuće, bez obaveze dolaska na predavanja i vežbe, za sad je omogućeno samo malom broju studenata Beogradskog univerziteta. Ovu mogućnost, koju pominje i novi Zakon o visokom obrazovanju, akademcima pružaju samo Ekonomski i Fakultet organizacionih nauka. Prema rečima profesora dr Aleksandra Lipkovskog, prorektora BU, formirana je radna grupa koja se ovom temom bavi na nivou univerziteta, pa treba očekivati da se ovaj sistem učenja uskoro uvede i na drugim visokoškolskim ustanovama.

Beogradski univerzitet posmatra studije na daljinu kao dopunski program koji ne može da zameni klasičan način predavanja.Namenjen je onima koji iz nekih razloga ne mogu svakodnevno da prisustvuju nastavi. I ove programe treba da odobri komisija za akreditacije koja još nije formirana - rekao je dr Lipkovski.

Ekonomski fakultet od 2003. godine upisuje po 300 studenata koji predavanja prate i pripremaju se za ispite kod kuće.Komunikacija sa profesorima obavlja se elektronskom poštom, a jednom mesečno održavaju se neposredne konsultacije. Zakon o visokom obrazovanju obavezuje sve kandidate da ispit polažu u sedištu fakulteta. Kako kaže profesor dr Branislav Boričić, rukovodilac programa, namera fakulteta bila je da smanji veliki broj studenata u slušaonici, a ostvarenje ovog projekga zahtevalo je i ispunjenje određenih tehničkih uslova.

Trebalo je obezbediti server, napraviti odgovarajući računski centar i obučiti nastavnike, jer ima profesora pred penzijom koji ne barataju novim tehnologijama, a pre svega treba da ima zainteresovanih kandidata -objašnjava dr Boričić. On dodaje da je reč o pomoćnom vidu nastave koji omogućuje redovne studije onima kojisu u radnom odnosu, kao i studentima iz unutrašnjosti čiji se troškovi smanjuju. Iskustva ovog fakulteta, takođe, pokazuju da na daljinu uče oni koji na prijemnom ispitu imaju slabije rezultate.

Od ove školske godine program studija na daljinu ostvaruje se i na Fakultetu organizacionih nauka.

Upisana su 54 studenta, ali su neki od njih odlučili da dolaze na predavanja, jer nisu bili dovoljno obavešteni. Budući da još nije uspostavljena video konferencija sa predavanja, studenti ne čuju živu reč, ali im je na Internetu predstavljeno gradivo neophodno za polaganje ispita - kaže profesor dr Milan Martić, dekan FON-a.

Uskoro će studenti biti anketirani, a njihove primedbe i sugestije poslužiće kao osnova za eventualne promene u sledećoj školskoj godini.

S obzirom na to da će započete reforme i sistem bodovanja tražiti od studenata veće angažovanje u toku cele godine, može se očekivati da će za jedan broj njih studiranje kod kuće biti najbolje rešenje. To će, verovatno, naterati i druge prosvetne ustanove da uskoro naprave program studija na daljinu.

A. Marinković

Postavljeno: 23.03.2006
Broj pregleda: 617
TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije