Anketa

Zbog čega ste upisali ove studije?

Zbog želje i ljubavi prema ovoj profesiji
Zbog dobre zarade koju pruža zaposlenje u ovoj struci
Želim da primam najave preko mejling liste

Najviše mesta na Bogoslovskom fakultetu

(Preuzeto sa sajta RTS - 18. 07. 2012. )

Najviše mesta na Bogoslovskom fakultetuZa septembarski upisni rok, na 12 fakulteta beogradskog univerziteta ostalo još 473 mesta, od čega najviše na Bogoslovskom. Na Univerzitetu u Prištini ostalo 757 slobodnih mesta. Dva odsto dodatnih budžetskih mesta obezbeđeno za studente iz dijaspore.

Posle prvog upisnog roka na Univerzitetu u Beogradu na 12 fakulteta ostalo je još 473 mesta, od čega samo 89 budžetskih, dok je na Univerzitetu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, za septembarski rok ostalo 757 slobodnih mesta.

Najviše slobodnih mesta ostalo je na Pravoslavno-bogoslovskom fakutetu Univerziteta u Beogradu.

Dekan Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu profesor Aleksandra Vraneš kaže da je na tom fakultetu slobodnih mesta ostalo još na albanskom, mađarskom i francuskom jeziku, bibliotekarstvu i opštoj književnosti.

"Na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu budžet je popunjen i slobodnih mesta ima samo na samofinansiranju kao i na trogodišnjim studijama iz tekstilne tehnologije", rekla je profesorka Ivanka Popović, dekan tog fakulteta.

Dozvolu za upis i određenog broja studenata koji su ostali ispod crte na sednici Senata Beogradskog univerziteta, tražili su Tehnološko-metalurški fakulutet, FON, FPN i Učiteljski fakultet i ti studenti će moći da se upišu ukoliko fakulteti dobiju doakreditaciju i odobrenje Ministarstva prosvete i nauke.

Pored njih, u drugom ispitnom roku se upisuju i strani studenti koji su učesnici projekta "Svet u Srbiji", koji su dobili potvrde o znanju srpskog jezika.

Rektor Univerziteta u Beogradu profesor Branko Kovačević kaže da ima još dva odsto dodatnih budžetskih mesta za studente koji dolaze iz dijaspore, dok strani studenti mogu jedino biti na samofinansiranju.

"Mesta ima i za, da kažem, uslovno manjinske grupe, studente sa hendikepom i studente romske populacije", naveo je Kovačević.




Pogledajte druge vesti na temu: upis,prijemni,slobodna mesta,fakultet,univerzitet



Srodne vesti

Postavljeno: 19.07.2012
Broj pregleda: 1082
TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije