Anketa

Da li vam rešavanje naših onlajn testova pomaže u pripremama za prijemni?

Itekako, uglavnom se na njih i oslanjam
Svakako su korisni, ali su samo jedan od načina na koji se pripremam
Ne previše, ali volim da preispitam svoje znanje na ovaj način
Uopšte mi ne pomažu u pripremi za prijemni
Nisam posetio/la ovu rubriku
Želim da primam najave preko mejling liste

Budućim pravnicima drugi uslovi

(Preuzeto sa sajta Večernje novosti - 11. 03. 2010.)

Država mora da propiše posebne uslove za rad visokoškolskih ustanova, koje obrazuju kadar za rad u zdravstvu, državnim organima, pravosuđu, advokaturi i obrazovanju - zaključeno je na Konferenciji zajednice državnih pravnih fakulteta Srbije.

Predstavnici pravnih fakulteta saglasni su da se sistem studija po postojećem zakonu u praksi pokazao neodrživim.

Jedan od zaključaka je i da se ujednače nivoi studija prava i stručni nazivi, tako da se posle trogodišnjih
studija stiče naziv - pravnik, posle četvorogodišnjih - diplomirani pravnik, a nakon pet godina - master.

Zatraženo je i da se na nivou države vodi javni registar svih diploma, a posebno registar odbranjenih doktorskih disertacija. Takođe, neophodno je i da postoji evidencija mentora i komisija pred kojima su disertacije odbranjene.

Ovi zaključci će biti upućeni Konferenciji univerziteta Srbije da bi se „ugradili" u Zakon o visokom obrazovanju.

B. B.

 

Ocena: 0,0


Pogledajte druge vesti na temu: studenti,Pravni fakultet,diploma,studije,evidencija

Postavljeno: 12.03.2010
Broj pregleda: 1085
TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije