Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica 120 0 120 0 60.000 1.300/ 0
Poslovna ekonomija 120 0 120 0 60000 1300/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici 75 125 200 0 60.000 1.000/ 0
Pravo 75 125 200 0 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici 50 100 150 0 70.000 1.800/ 0
Integrisane akademske studije - Doktor medicine 35 45 80 0 70000 1800/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 15 25 40 0 70000 1800/ 0
Zdravstvena nega 0 30 30 0 40000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću 80 50 130 0 44.000 1.200/ 0
Razredna nastava 50 30 80 0 44000 1200/ 0
Vaspitač predškolskih ustanova 30 20 50 0 44000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zubinom Potoku 100 0 100 0 18.000 1.200/ 0
Stočarstvo 25 0 25 0 18000 1200/ 0
Biljna proizvodnja 75 0 75 0 18000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica 193 137 330 0 48.000 2.000/ 0
Istorija 18 12 30 0 48000 2000/ 0
Pedagogija 28 22 50 0 48000 2000/ 0
Psihologija 28 22 50 0 48000 2000/ 0
Istorija umetnosti 12 8 20 0 48000 2000/ 0
Sociologija 18 12 30 0 48000 2000/ 0
Srpski jezik i književnost 18 12 30 0 48000 2000/ 0
Srpska književnost i jezik 18 12 30 0 48000 2000/ 0
Engleski jezik i književnost 28 22 50 0 48000 2000/ 0
Ruski jezik i književnost 13 7 20 0 48000 2000/ 0
Filozofija 12 8 20 0 48000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici 129 96 225 0 41.000 1.200/ 0
Biologija 25 20 45 0 41000 1200/ 0
Fizika 10 5 15 0 41000 1200/ 0
Hemija 13 12 25 0 41000 1200/ 0
Geografija 40 35 75 0 41000 1200/ 0
Informatika 25 15 40 0 41000 1200/ 0
Matematika 16 9 25 0 41000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Kosovska Mitrovica 240 90 330 0 30.000 1.200/ 0
Arhitektura 35 5 40 0 30000 1200/ 0
Zaštita životne sredine 35 7 42 0 30000 1200/ 0
Građevinsko inženjerstvo 25 5 30 0 30000 1200/ 0
Elektrotehničko i računarsko inžinjerstvo 60 20 80 0 30000 1200/ 0
Mašinsko inženjerstvo 30 30 60 0 30000 1200/ 0
Rudarsko inženjerstvo 8 8 16 0 30000 1200/ 0
Tehnološko inženjerstvo 22 10 32 0 30000 1200/ 0
Industrijsko inženjerstvo 25 5 30 0 30000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Zvečan 26 22 48 0 100.000 3.000/ 0
Slikarstvo 3 3 6 0 100000 3000/ 0
Vajarstvo 2 2 4 0 100000 3000/ 0
Grafički dizajn 3 3 6 0 100000 3000/ 0
Muzička pedagogija 6 6 12 0 100000 3000/ 0
Gluma 4 4 8 0 100000 3000/ 0
Grafika 2 2 4 0 100000 3000/ 0
Izvođačke umetnosti 6 2 8 0 100000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću 120 0 120 0 60.000 2.000/ 0
Fizičko vaspitanje i sport 120 0 120 0 60000 2000/ 0