Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet u Kragujevcu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 338 82 420 0 40.000 1.500/ 0
Mašinsko inženjerstvo 200 40 240 0 40000 1500/ 0
Vojnoindustrijsko inženjerstvo 38 2 40 0 40000 1500/ 0
Automobilsko inženjerstvo 10 30 40 0 40000 1500/ 0
Urbano inženjerstvo 33 7 40 0 40000 1500/ 0
Računarska tehnika i softversko inženjerstvo 57 3 60 0 40000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu 297 23 325 0 72.000 2.500/ 0
Matematičar 50 0 50 0 72000 2500/ 0
Informatičar 87 13 100 0 72000 2500/ 0
Biolog 35 5 40 0 72000 2500/ 0
Ekologija - strukovne studije 0 0 0 0 0 0/ 0
Hemičar 60 5 65 0 72000 2500/ 0
Fizičar 30 0 30 0 72000 2500/ 0
Ekologija 40 0 40 0 72000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet medicinskih nauka 224 60 284 0 80.000 1.800/ 0
Integrisane akademske studije medicine 88 0 88 0 80000 1800/ 0
Integrisane akademske studije farmacije 84 0 84 0 80000 1800/ 0
Osnovne strukovne studije: Strukovni fizioterapeut 14 30 44 0 80000 1800/ 0
Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra tehničar 14 30 44 0 80000 1800/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 24 0 24 0 80000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 160 5 165 0 30.000 0/ 0
Osnovne akademske studije - Mašinsko inženjerstvo 100 5 105 0 30000 0/ 0
Osnovne akademske studije - Građevinsko inženjerstvo 60 0 60 0 30000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 120 90 210 0 78.000 0/ 0
Učitelj 60 30 90 0 78000 0/ 0
Vaspitač za rad u predškolskim ustanovama 45 45 90 0 78000 0/ 0
Vaspitač za rad u domovima 15 15 30 0 78000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka u Čačku 260 85 345 0 75.000 1.500/ 0
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo 70 10 80 0 75000 1500/ 0
Mehatronika 25 5 30 0 75000 1500/ 0
Inženjerski menadžment 25 5 30 0 75000 1500/ 0
Informacione tehnologije 100 30 130 0 75000 1500/ 0
Preduzetnički menadžment 25 20 45 0 75000 1500/ 0
Integrisane akademske studije Tehnika i informatika 15 15 30 0 75000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kragujevac 250 350 600 0 88.000 1.800/ 0
Poslovna ekonomija i menadžment 150 200 350 0 88000 1800/ 0
Ekonomija - Opšta ekonomija 100 150 250 0 88000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Kragujevcu 235 370 605 0 75.000 1.250/ 0
Pravo - osnovne akademske studije 235 205 440 0 75000 1250/ 0
Unutrašnji poslovi i bezbednost - osnovne akademske studije 0 165 165 0 75000 1250/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološko-umetnički fakultet 191 152 343 0 90.000 2.000/ 0
Engleski jezik i književnost 44 31 75 0 90000 2000/ 0
Srpski jezik i književnost 34 26 60 0 75000 2000/ 0
Francuski jezik i književnost 18 12 30 0 75000 2000/ 0
Španski jezik i hispanske književnosti 19 11 30 0 90000 2000/ 0
Nemački jezik i književnost 19 11 30 0 90000 2000/ 0
Muzička pedagogija 10 10 20 0 110000 2000/ 0
Harmonika 3 1 4 0 130000 2000/ 0
Muzika u medijima 6 3 9 0 130000 2000/ 0
Solo pevanje 3 0 3 0 130000 2000/ 0
Flauta 1 0 1 0 130000 2000/ 0
Klavir 2 1 3 0 130000 2000/ 0
Grafički dizajn 7 7 14 0 170000 2000/ 0
Zidno slikarstvo 7 7 14 0 170000 2000/ 0
Unutrašnja arhitektura 6 7 13 0 170000 2000/ 0
Italijanski jezik i književnost 6 24 30 0 90000 2000/ 0
Violina 2 1 3 0 130000 2000/ 0
Viola 1 0 1 0 130000 2000/ 0
Violončelo 1 0 1 0 130000 2000/ 0
Kontrabas 1 0 1 0 130000 2000/ 0
Horna 1 0 1 0 130000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Agronomski fakultet 120 0 120 0 39.000 1.000/ 0
Opšta agronomija 40 0 40 0 39000 1000/ 0
Prehrambena tehnologija 40 0 40 0 39000 1000/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 20 0 20 0 39000 1000/ 0
Zootehnika 20 0 20 0 39000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Užicu 120 40 160 0 80.000 0/ 0
Učitelj 105 0 105 0 80000 0/ 0
Vaspitač 15 40 55 0 80000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za hotelijerstvo i turizam 60 90 150 0 80.000 160.000/ 0
Menadžer u hotelijerstvu i turizmu 40 60 100 0 80000 160000din/ 0
Zdravstveni turizam 20 30 50 0 80000 160000din/ 0