Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet umetnosti u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet muzičke umetnosti 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet likovnih umetnosti 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet primenjenih umetnosti 75 70 145 0 170.000 3.000
Scenografija 3 4 7 0 170000 3000
Dizajn tekstila 5 5 10 0 170000 3000
Savremeno odevanje 3 3 6 0 170000 3000
Scenski kostim 3 3 6 0 170000 3000
Keramika 5 4 9 0 170000 3000
Dizajn enterijera i nameštaja 9 9 18 0 170000 3000
Industrijski dizajn 5 4 9 0 170000 3000
Primenjeno vajarstvo 7 5 12 0 170000 3000
Primenjeno slikarstvo 8 7 15 0 170000 3000
Fotografija 6 5 11 0 170000 3000
Grafika i knjiga 6 5 11 0 170000 3000
Grafički dizajn 6 6 12 0 170000 3000
Animacija 2 3 5 0 170000 3000
Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta 2 1 3 0 170000 3000
Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru 5 6 11 0 170000 3000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet dramskih umetnosti 59 27 86 0 200.000 3.350
Gluma 10 2 12 0 200000 3350
Pozorišna i radio režija 3 2 5 0 200000 3350
Dramaturgija 7 3 10 0 200000 3350
Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture 10 5 15 0 200000 3350
Filmska i televizijska režija 5 2 7 0 200000 3350
Filmska i televizijska produkcija 8 4 12 0 200000 3350
Kamera 5 2 7 0 200000 3350
Montaža 5 3 8 0 200000 3350
Snimanje i dizajn zvuka 6 4 10 0 200000 3350