Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet Union


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Beogradska bankarska akademija 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za dizajn 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet Univerziteta Union 0 0 0 0 0 1.700
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Računarski fakultet 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Akademija lepih umetnosti i multimedija 0 0 0 0 0 0