Prijemni.infostud.com
  • Državne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu 22 167 186 42 75.000 1.300
Građevinsko inženjerstvo 8 62 70 14 75000 1300
Arhitektura 2 70 72 6 75000 1300
Geodezija-geomatika 12 32 44 22 75000 1300
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu 0 169 0 0 75.000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola vojnomedicinske akademije 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu 47 166 213 37 80.000 1.200
Železnički saobraćaj 7 20 27 7 80000 1200
Železničko mašinstvo 12 19 31 6 80000 1200
Elektrotehnika u saobraćaju 8 20 28 8 80000 1200
Železničko građevinarstvo 5 47 52 1 80000 1200
Komercijalno poslovanje železnice 11 20 31 12 80000 1200
Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju 4 20 24 2 80000 1200
Javni gradski i industrijski saobraćaj 0 20 20 1 80000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu 3 68 71 31 55.000 1.000
Industrijsko inženjerstvo 0 20 20 9 55000 1000
Građevinsko inženjerstvo 1 23 24 8 55000 1000
Zaštita životne sredine 2 25 27 14 55000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 0 60 60 27 125.000 0
Elektronsko poslovanje 0 17 17 0 125000 0
Nove računarske tehnologije - studije na daljinu 0 43 43 0 125000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu 17 82 99 24 49.900 0
Zaštita životne i radne sredine 9 25 34 10 49900 0
Tehnologija vode 3 5 8 3 49900 0
Tehnologija nemetala 0 5 5 0 49900 0
Dizajn i obrada kamena 2 8 10 1 49900 0
Informacione tehnologije 0 19 19 3 49900 0
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 0 13 13 6 49900 0
Dizajn industrijske i unikatne keramike 3 7 10 1 49900 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 0 572 572 64 60.000 0
Finansije i bankarstvo 0 182 182 10 60000 0
Trgovina i međunarodno poslovanje 0 194 194 8 60000 0
Preduzetništvo 0 84 84 9 60000 0
Turizam i hotelijerstvo 0 43 43 29 60000 0
Primenjena informatika 0 69 69 8 60000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu 0 6 6 0 72.000 0
Strukovni radni terapeut 0 6 6 0 72000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika 150 26 173 69 63.000 600
Grafička tehnologija 34 4 38 1 63000 600
Bezbednost i zdravlje na radu 24 3 27 11 63000 600
Zaštita životne sredine 27 8 35 31 63000 600
Menadžment kvalitetom 38 2 40 11 63000 600
Modni dizajn proizvoda od kože 0 8 8 7 97000 1000
Dizajn industrijskih proizvoda 0 1 1 6 97000 1000
Reciklažne tehnologije 24 0 24 2 63000 600
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu 0 63 63 32 66.000 0
Zaštita životne sredine 0 7 7 5 66000 0
Informacione tehnologije 0 28 28 12 72000 0
Inženjerski menadžment 0 7 7 2 66000 0
Gastronomija 0 4 4 4 72000 0
Ekonomija 0 15 15 4 66000 0
Zdravstvena nega 0 2 2 5 78000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku 30 178 0 83 60.000 1.000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu 0 88 88 24 55.000 0
Elektrotehnika 0 7 7 4 55000 0
Mašinstvo 0 27 27 2 55000 0
Prehrambene tehnologije 0 10 10 6 55000 0
Poljoprivreda 0 17 17 7 55000 0
Zaštita životne sredine 0 27 27 5 55000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu 18 42 60 18 55.000 1.200
Motori i vozila 12 20 32 10 55000 1200
Urbano inženjerstvo 6 20 26 7 55000 1200
Drumski saobraćaj 0 2 2 1 55000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu 74 159 233 80 30.000 0
Tehnološko inženjerstvo 23 74 97 23 30000 0
Inženjerski menadžment 22 52 74 26 30000 0
Mašinsko inženjerstvo 15 24 39 11 30000 0
Zaštita na radu 14 9 23 20 30000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu 59 31 90 59 55.000 1.200
Zaštita od požara i spasavanje 14 6 20 12 55000 1200
Bezbednost i zdravlje na radu 25 3 28 22 55000 1200
Drumski i gradski saobraćaj 5 5 10 10 55000 1200
Mašinsko inženjerstvo 15 17 32 15 55000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku 63 61 124 45 70.000 0
Elektroenergetika 0 21 21 2 70000 0
Elektronika i računarstvo 13 4 17 17 70000 0
Inženjerska informatika 16 25 41 12 70000 0
Proizvodno mašinstvo 3 1 4 1 70000 0
Grafička tehnika 5 4 9 3 70000 0
Proizvodni menadžment 26 6 32 10 70000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 1 156 157 34 85.020 1.060
Zaštita od katastrofalnih događaja i požara 0 11 11 2 68100 850
Zaštita na radu 0 14 14 4 68100 850
Zaštita životne sredine 1 14 15 2 68100 850
Civilna zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama 0 24 24 0 85020 1060
Grafičko inženjerstvo i dizajn 0 22 22 7 85020 1060
Elektronsko poslovanje 0 16 16 5 85020 1060
Mašinsko inženjerstvo 0 21 21 3 68100 850
Multimediji 0 20 20 6 85020 1060
Elektrotehnika 0 14 14 5 68100 850
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace 0 0 0 0 60.000 900
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac 42 15 57 0 30.000 600
Konfekcija 26 15 41 0 30000 600
Dizajn tekstila i modelovanje odeće - Modni dizajn 10 0 10 0 30000 600
Tekstilna tehnologija 6 0 6 0 30000 600
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 99 24 115 30 58.000 0
Razvoj proizvoda 3 3 6 1 58000 0
Termotehnika 7 1 8 0 58000 0
Elektronika 2 2 4 1 58000 0
Automatika 2 1 3 2 58000 0
Tehnička informatika 12 1 13 11 58000 0
Internet i elektronsko poslovanje 0 1 1 2 58000 0
Tehnički komunikacioni menadžment 22 2 24 1 58000 0
Mehatronika 23 5 28 7 58000 0
Menadžment životne sredine 23 5 28 5 58000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu 1 102 103 38 65.000 2.000
Dizajn tekstila i odeće 1 10 11 18 95000 2000
Tekstilno inženjerstvo 0 30 30 3 65000 2000
Menadžment u tekstilnoj industriji 0 12 12 5 65000 2000
Tekstilno inženjerstvo - Visokoškolska jedinica u Jagodini 0 50 50 12 65000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju 57 41 98 0 40.000 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 0 7 7 0 40000 0
Ratarstvo i povrtarstvo 3 8 11 0 40000 0
Stočarstvo 18 8 26 0 40000 0
Prehrambena tehnologija 29 10 39 0 40000 0
Strukovna veterina 7 8 15 0 40000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka strukovna turistička škola u Beogradu 0 58 58 49 60.000 1.200
Ekonomija i turizam 0 58 58 49 60000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu 28 147 175 0 66.000 1.200
Poslovna informatika 17 20 37 0 66000 1200
Poslovna ekonomija 11 60 71 0 66000 1200
Poslovna ekonomija - studije na daljinu 0 35 35 0 66000 1200
Poslovna informatika - studije na daljinu 0 32 32 0 66000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici 27 101 128 0 55.000 0
Studijski program za obrazovanje vaspitača - srpski jezik 19 23 42 0 55000 0
Studijski program za obrazovanje vaspitača - mađarski jezik 8 15 23 0 55000 0
Strukovna medicinska sestra 0 25 25 0 55000 0
Program za obrazovanje trenera 0 30 30 0 55000 0
Strukovni nutricionista dijetetičar 0 8 8 0 55000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici 0 25 25 18 50.000 0
Strukovni vaspitač dece u jaslicama 0 25 25 18 50000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu 0 54 54 16 45.000 0
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 0 54 54 16 45000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane (privremeno sedište u Bujanovcu) 17 65 82 18 45.000 0
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 7 45 52 13 45000 0
Osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača u domovima 10 20 30 5 45000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 50 16 66 0 60.000 0
Strukovni vaspitač 15 11 26 0 60000 0
Strukovni vaspitač 7 0 7 0 60000 0
Strukovni vaspitač na rumunskom jeziku 6 0 6 0 60000 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta 12 5 17 0 60000 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta - na rumunskom jeziku 5 0 5 0 60000 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta - na romskom jeziku 5 0 5 0 60000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 8 57 65 0 48.000 1.200
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 7 23 30 0 48000 1200
Vaspitač za tradicionalne igre 1 23 24 0 48000 1200
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta 0 11 11 0 48000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu 11 91 102 29 60.000 1.000
Vaspitači predškolskog vaspitanja i obrazovanja 7 51 58 25 60000 1000
Domski vaspitač 0 20 20 0 60000 1000
Vaspitač dece jaslenog uzrasta 4 20 24 4 60000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu 21 40 61 15 47.000 800
Obrazovanje vaspitača dece u predškolskim ustanovama 21 40 61 15 47000 800
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu 3 31 34 16 60.000 1.000
Strukovni vaspitač predškolske dece 3 11 14 13 60000 1000
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta 0 20 20 3 60000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći s privremenim sedištem u Leposaviću 96 34 130 0 50.000 1040
Menadžment malih i srednjih preduzeća 62 18 80 0 50000 0
Finansijski menadžment 34 16 50 0 50000 1040
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu 0 110 110 36 49.000 0
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 0 46 46 4 49000 0
Turizam i ugostiteljstvo 0 24 24 20 49000 0
Menadžment biznisa i logistike 0 40 40 12 49000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu 18 219 231 29 60.000 500
Agromenadžment 6 51 57 6 60000 500
Ratarstvo i povrtarstvo 1 36 37 0 60000 500
Stočarstvo 2 12 14 2 60000 500
Strukovna veterina 1 33 34 3 60000 500
Zaštita bilja 2 2 4 5 60000 500
Voćarstvo i vinogradarstvo 1 25 26 3 60000 500
Zaštita životne sredine 5 14 19 7 60000 500
Turizam 0 40 40 3 60000 500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju 18 62 80 0 50.000 1.000
Mašinsko inženjerstvo 1 10 11 0 50000 1000
Tehnologija drveta 8 0 8 0 50000 1000
Prehrambena tehnologija 3 0 3 0 50000 1000
Proizvodna ekonomija 1 10 11 0 50000 1000
Drumski saobraćaj 0 11 11 0 50000 1000
Zaštita životne sredine 2 10 12 0 50000 1000
Preduzetnički menadžment 3 21 24 0 50000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan 69 120 189 0 40.000 0
Energetika 15 25 40 0 40000 0
Menadžment u elektrotehnici 21 25 46 0 40000 0
Inženjerska informatika 7 25 32 0 40000 0
Menadžment proizvodnje 17 25 42 0 40000 0
Zaštita od požara 9 20 29 0 40000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Uroševcu sa privremenim sedištem u Leposaviću 0 0 0 19 42.000 1.000
Drumski saobraćaj 0 0 0 5 42000 1000
Mašinstvo 0 0 0 14 42000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu 55 218 273 0 66.000 600
Građevinsko inženjerstvo - opšti smer 17 27 44 0 66000 600
Inženjerstvo zaštite životne sredine 19 33 52 0 66000 600
Turizam 0 36 36 0 66000 600
Menadžment 8 60 68 0 66000 600
Mašinstvo 9 11 20 0 66000 600
Informacione tehnologije 2 26 28 0 66000 600
Računovodstvo i revizija 0 1 1 0 66000 600
Menadžment - VJ Kragujevac 0 24 24 0 88000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija 0 19 19 23 80.000 1.500
Strukovna medicinska sestra babica 0 8 8 12 80000 1500
Strukovni kozmetičar estetičar 0 11 11 11 80000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac 0 0 0 0 84.000 700
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Kriminalističko-policijska akademija 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija - Novi Beograd 29 67 96 39 52.000 0
Industrijsko inženjerstvo 15 16 31 13 52000 0
Kompjuterski mašinski sistemi 9 21 30 12 52000 0
Energetska efikasnost i zelena energija 5 17 22 3 52000 0
Kompjuterizovani proizvodni sistemi - Visokoškolska jedinica u Valjevu 0 13 13 11 52000 0