Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet Singidunum


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poslovni fakultet - Departman za poslovnu ekonomiju (DPE) 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za informatiku i računarstvo - Departman za informatiku i računarstvo (DIR) 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment - Departman za turistički i hotelijerski menadžment (DTHM) 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za medije i komunikacije (FMK) 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za primenjenu ekologiju - FUTURA 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poslovni fakultet u Valjevu 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za menadžment - Departman za menadžment (DM) 0 0 0 0 0 0