Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica 120 30 180 71 40.000 1.300
Poslovna ekonomija 120 30 150 58 40000 1300
Poslovna ekonomija - odeljenje u Čačku 0 30 30 13 60000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici 75 125 200 0 60.000 1.000
Pravo 75 125 200 0 60000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici 50 100 150 231 70.000 1.800
Integrisane akademske studije - Doktor medicine 60 20 80 152 70000 1800
Integrisane akademske studije stomatologije 25 15 40 57 70000 1800
Zdravstvena nega 5 25 30 22 40000 850
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću 80 50 130 59 44.000 1.200
Razredna nastava 50 30 80 24 44000 1200
Vaspitač predškolskih ustanova 30 20 50 35 44000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zubinom Potoku 100 0 100 0 18.000 1.200
Stočarstvo 25 0 25 0 18000 1200
Biljna proizvodnja 75 0 75 0 18000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica 167 163 330 191 48.000 2.000
Istorija 15 15 30 35 48000 2000
Pedagogija 26 24 50 34 48000 2000
Psihologija 26 24 50 58 48000 2000
Istorija umetnosti 9 11 20 2 48000 2000
Sociologija 15 15 30 11 48000 2000
Srpski jezik i književnost 15 15 30 11 48000 2000
Srpska književnost i jezik 15 15 30 9 48000 2000
Engleski jezik i književnost 26 24 50 23 48000 2000
Ruski jezik i književnost 11 9 20 5 48000 2000
Filozofija 9 11 20 3 48000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici 120 90 210 85 41.000 1.200
Biologija 25 20 45 15 41000 1200
Fizika 10 5 15 1 41000 1200
Hemija 13 12 25 13 41000 1200
Geografija 40 35 75 24 41000 1200
Informatika 16 9 25 16 41000 1200
Matematika 16 9 25 16 41000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Kosovska Mitrovica 220 90 310 141 30.000 1.200
Arhitektura 35 5 40 0 30000 1200
Zaštita životne sredine 35 7 42 0 30000 1200
Građevinsko inženjerstvo 25 5 30 0 30000 1200
Elektrotehničko i računarsko inžinjerstvo 50 10 60 0 30000 1200
Mašinsko inženjerstvo 40 20 60 0 30000 1200
Rudarsko inženjerstvo 8 8 16 0 30000 1200
Tehnološko inženjerstvo 22 10 32 0 30000 1200
Industrijsko inženjerstvo 25 5 30 0 30000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Zvečan 25 21 46 72 100.000 3.000
Slikarstvo 3 3 6 4 100000 3000
Vajarstvo 2 2 4 0 100000 3000
Grafički dizajn 2 2 4 5 100000 3000
Klavir 1 1 2 3 100000 3000
Flauta 1 0 1 0 100000 3000
Violina 1 0 1 1 100000 3000
Muzička pedagogija 6 6 12 17 100000 3000
Gluma 4 4 8 38 100000 3000
Duvački instrument - Truba 1 0 1 1 100000 3000
Klarinet 1 0 1 0 100000 3000
Grafika 2 2 4 2 100000 3000
Viola 1 0 1 1 100000 3000
Violončelo 1 0 1 0 100000 3000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću 120 0 120 81 60.000 2.000
Fizičko vaspitanje i sport 120 0 120 84 60000 2000