Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet umetnosti u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet muzičke umetnosti 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet likovnih umetnosti 36 20 56 0 150.000 2.000
Slikarski odsek 20 8 28 0 150000 2000
Vajarski odsek 6 4 10 0 150000 2000
Grafički odsek 6 6 12 0 150000 2000
Novi mediji 4 2 6 0 150000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet primenjenih umetnosti 0 0 0 0 170.000 3.000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet dramskih umetnosti 53 27 80 0 200.000 3.300
Gluma 10 2 12 0 200000 3300
Pozorišna i radio režija 3 1 4 0 200000 3300
Dramaturgija 7 3 10 0 200000 3300
Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture 10 10 20 0 200000 3300
Filmska i televizijska režija 5 2 7 0 200000 3300
Filmska i televizijska produkcija 8 4 12 0 200000 3300
Kamera 5 2 7 0 200000 3300
Montaža 5 3 8 0 200000 3300