Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Beograd 570 730 1300 1390 112.200 1.500
Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika 570 330 900 0 112200 1500
Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika 180 epsb 0 400 400 0 112200 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Beogradu 600 850 1450 1450 95.000 2.100
Prava 600 850 1450 1450 95000 2100
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravoslavni bogoslovski fakultet 150 80 230 174 105.000 1.000
Bogoslovsko-katihetski program 90 45 135 174 105000 1000
Bogoslovsko-pastirski program 60 35 95 0 105000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Beogradu 285 155 440 516 96.000 2.000
Učitelj 95 45 140 197 96000 2000
Vaspitač 95 45 140 250 96000 2000
Obrazovanje učitelja - u Novom Pazaru 50 30 80 44 96000 2000
Obrazovanje učitelja - u Vršcu 45 35 80 25 96000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet bezbednosti 150 240 390 742 106.500 1.800
Studije nauka bezbednosti 150 240 390 742 106500 1800
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet političkih nauka 150 350 500 1033 99.700 1.500
Osnovne akademske međunarodne studije 35 105 140 281 99700 1500
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 30 70 100 220 91700 1500
Osnovne akademske politikološke studije 35 65 100 287 91700 1500
Osnovne akademske studije novinarstva 50 110 160 245 99700 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Beograd 638 67 705 1044 118.548 1.900
Filozofija 65 5 70 80 118548 1850
Sociologija 90 10 100 71 118548 1850
Psihologija 78 10 88 441 118548 1850
Pedagogija 55 5 60 76 118548 1850
Istorija 110 10 120 173 118548 1850
Istorija umetnosti 80 10 90 66 118548 1850
Arheologija 60 2 62 43 118548 1850
Etnologija i antropologija 50 5 55 44 118548 1850
Klasične nauke 25 5 30 11 118548 1850
Andragogija 25 5 30 39 118548 1850
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološki fakultet 750 755 1505 1630 119.000 2.500
Srpski jezik i književnost 97 23 120 104 119000 2500
Srpska književnost i jezik 63 57 120 95 119000 2500
Srpska književnost i jezik sa komparatistikom 51 14 65 37 119000 2500
Jezik, književnost i kultura 539 661 1200 1394 119000 2500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Beogradu 450 158 608 1250 126.600 2.500
Integrisane akademske studije medicine 450 50 500 1246 126600 2500
Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku 0 60 60 0 7000 dolara 0
Osnovne akademske studije sestrinstvo 0 48 48 4 121600 2500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Stomatološki fakultet u Beogradu 200 95 295 732 180.000 3.600
Integrisane akademske studije stomatologije 185 30 215 665 180000 5000
Osnovne strukovne studije – oralni higijeničar 0 30 30 6 70000 3600
Zubni tehničar - protetičar 15 15 30 61 180000 5000
Integrisane akademske studije stomatologije na engleskom jeziku 0 20 20 0 432000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet veterinarske medicine 150 6 156 274 120.000 2.500
Integrisane osnovne akademske studije veterinarske medicine 150 6 156 274 120000 2500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 180 100 280 444 84.000 1.680
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju 40 20 60 88 84000 1680
Logopedija 40 20 60 120 84000 1680
Defektologija 100 60 160 236 84000 1680
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 190 90 280 440 147.000 2.000
Osnovne strukovne studije sporta 22 68 90 80 105000 1170
Osnovne strukovne studije rekreacije 8 22 30 17 105000 1170
Osnovne akademske studije - studijski program fizičko vaspitanje i sport 160 0 160 343 147000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Farmaceutski fakultet 250 74 324 468 145.000 2.500
Integrisane akademske studije Farmacija 200 47 247 0 145000 2500
Integrisane akademske studije Farmacija - medicinska biohemija 50 22 72 0 145000 2500
Integrisane akademske studije Farmacija na engleskom jeziku 0 5 5 0 420000 3500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Biološki fakultet 160 70 230 366 80.000 2.500
Biologija 160 70 230 366 80000 2500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Geografski fakultet 140 170 310 678 86.000 2.500
Geografija 50 30 80 159 86000 2500
Prostorno planiranje 20 30 50 141 86000 2500
Turizmologija 30 50 80 173 86000 2500
Demografija 20 30 50 97 86000 2500
Geoprostorne osnove životne sredine 20 30 50 108 86000 2500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Matematički fakultet 304 91 275 958 129.000 3.500
Astronomija i astrofizika 20 5 25 0 129000 3500
Matematika 205 45 250 958 129000 3500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za fizičku hemiju 80 20 100 83 64.800 1.800
Osnovne akademske studije fizičke hemije 80 20 100 83 64800 1800
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fizički fakultet 140 15 155 148 60.000 2.650
Opšta fizika 25 0 25 0 60000 2650
Teorijska i eksperimentalna fizika 50 0 50 0 60000 2650
Primenjena i kompjuterska fizika 40 10 50 0 60000 2650
Meteorologija 25 5 30 0 60000 2650
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Hemijski fakultet 170 15 185 292 102.000 2.500
Hemija 75 5 80 175 102000 2500
Nastava hemije 25 0 25 14 102000 2500
Biohemija 45 5 50 76 102000 2500
Hemija životne sredine 25 5 30 27 102000 2500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Arhitektonski fakultet 200 104 304 429 240.000 3.000
Arhitektura 160 80 240 364 240000 3000
Integrisane akademske studije arhitekture 40 24 64 65 240000 3000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Beogradu 280 120 400 502 100.000 1.800
Geodezija i geoinformatika 40 20 60 87 100000 1800
Građevinarstvo 240 100 340 415 100000 1800
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektrotehnički fakultet 420 232 652 1309 108.000 2.000
Softversko inženjerstvo 20 100 120 0 243500 3000
Elektrotehnika i računarstvo 400 132 532 1309 108000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Beogradu 520 20 540 1304 66.000 1.800
Mašinsko inženjerstvo 520 20 540 1034 66000 1800
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 650 320 970 1001 90.000 2.200
Zootehnika 75 25 100 78 90000 2200
Melioracije zemljišta 35 20 55 29 90000 2200
Poljoprivredna tehnika 35 20 55 17 90000 2200
Agroekonomija 85 35 120 146 90000 2200
Biljna proizvodnja 240 100 340 416 90000 2200
Prehrаmbena tehnologija 180 120 300 315 90000 2200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Rudarsko-geološki fakultet 245 53 298 315 57.000 1.150
Rudarsko inženjerstvo 65 15 80 0 57000 1150
Inženjerstvo zaštite životne sredine 35 5 40 0 57000 1150
Inženjerstvo nafte i gasa 25 5 30 0 57000 1150
Geotehnika 20 4 24 0 57000 1150
Geofizika 10 5 15 0 57000 1150
Hidrogeologija 30 6 36 0 57000 1150
Geologija 60 13 73 0 57000 1150
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Saobraćajni fakultet 300 50 350 709 90.000 1.700
Osnovne akademske studije saobraćaja 300 50 350 709 90000 1700
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet u Boru 200 40 240 183 50.000 2.000
Metalurško inženjerstvo 17 3 20 8 50000 2000
Rudarsko inženjerstvo 33 7 40 56 50000 2000
Tehnološko inženjerstvo 50 10 60 38 50000 2000
Inženjerski menadžment 100 20 120 81 50000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 315 65 380 547 66.000 2.400
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija 70 20 90 0 66000 2400
Inženjerstvo zaštite životne sredine 55 5 60 0 66000 2400
Metalurško inženjerstvo 15 5 20 0 66000 2400
Tekstilna tehnologija - trogodišnje studije 5 15 20 0 66000 2400
Hemijsko inženjerstvo 145 5 150 0 66000 2400
Inženjerstvo materijala 25 15 40 0 66000 2400
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
FON - Fakultet organizacionih nauka 385 365 750 1964 138.000 2.000
Informacioni sistemi i tehnologije 190 130 320 0 138000 2000
Menadžment i organizacija 190 140 330 0 138000 2000
Informacioni sistemi i tehnologije (studije na daljinu) 5 95 100 0 156000 2500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Šumarski fakultet 239 106 345 272 72.000 1.500
Šumarstvo 103 17 120 89 72000 1500
Pejzažna arhitektura i hortikultura 42 23 65 64 72000 1500
Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa 24 36 60 46 72000 1500
Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP) 70 30 100 73 72000 1500