Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet u Nišu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinsko-arhitektonski fakultet 240 120 360 292 70.000 1.500
Građevinarstvo 120 60 180 77 70000 1500
Arhitektura 120 60 180 215 90000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Niš 330 370 0 441 90.000 1.500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektronski fakultet 420 60 480 599 89.000 2.000
Elektrotehnika i računarstvo 420 60 480 599 89000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Nišu 270 70 340 284 45.000 2.000
Mašinsko inženjerstvo 220 20 240 201 45000 2000
Inženjerski menadžment 50 50 100 83 60000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Nišu 300 216 516 787 100.000 2.200
Integrisane akademske studije farmacije 60 12 72 109 120000 2500
Integrisane studije medicine 180 24 204 391 100000 2200
Integrisane akademske studije stomatologije 60 12 72 124 120000 2500
Strukovna medicinska sestra - tehničar 0 120 120 120 60000 1500
Strukovni zubni protetičar 0 24 24 29 60000 1500
Sanitarno - ekološki inženjer - strukovne studije 0 24 24 14 60000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Nišu 280 320 600 433 80.000 1.000
Osnovne akademske studije prava 280 320 600 433 80000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Nišu 330 9 339 332 75.000 0
Fizika 45 0 45 18 75000 0
Hemija 45 0 45 58 75000 0
Biologija 60 0 60 63 75000 0
Geografija 54 0 54 46 75000 0
Matematika 74 7 81 51 75000 0
Računarske nauke 52 2 54 96 75000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Vranju 110 140 250 110 60.000 1.000
Obrazovanje učitelja 60 50 110 49 60000 1000
Učitelji - Negotin 15 25 40 24 60000 1000
Obrazovanje vaspitača 15 35 50 23 60000 1000
Integrisane studije za obrazovanje master profesora tehnike i informatike 20 30 50 14 60000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet zaštite na radu u Nišu 200 160 360 193 72.000 1.500
Zaštita životne sredine 100 80 180 0 72000 1500
Zaštita na radu 100 80 180 0 72000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Niš 38 27 65 112 120.000 2.000
Slikarstvo 5 5 10 20 120000 2000
Grafički dizajn 5 5 10 33 120000 2000
Muzička teorija i pedagogija 11 9 20 15 120000 2000
Klavir 4 2 6 7 120000 2000
Gudački instrumenti 6 1 7 14 120000 2000
Gitara 1 1 2 6 120000 2000
Harmonika 1 1 2 2 120000 2000
Solo pevanje 2 1 3 4 120000 2000
Duvački instrumenti 3 1 4 10 120000 2000
Udarački instrumeni 0 1 1 1 120000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Niš 140 115 255 197 100.000 1.500
Fizičko vaspitanje i sport 140 55 195 197 100000 1500
Trener sporta - strukovne studije 0 30 30 0 100000 1500
Trener sporta - strukovne studije na daljinu 0 30 30 0 100000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Niš 320 250 570 950 78.000 1.800
Filozofija 20 10 30 25 78000 1800
Istorija 30 20 50 56 78000 1800
Sociologija 30 20 50 75 78000 1800
Psihologija 40 50 90 225 78000 1800
Pedagogija 30 20 50 117 78000 1800
Srbistika 50 20 70 61 78000 1800
Anglistika 40 35 75 180 78000 1800
Ruski jezik 10 5 15 19 78000 1800
Novinarstvo 20 30 50 80 78000 1800
Francuski jezik 30 10 40 28 78000 1800
Komuniciranje i odnosi sa javnošću 20 30 50 84 78000 1800
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Leskovcu 120 0 120 57 45.000 1.100
Hemijske tehnologije 60 0 60 31 45000 1100
Prehrambena tehnologija i biotehnologija 40 0 40 18 45000 1100
Tekstilne tehnologije 20 0 20 8 45000 1100