Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Novi Sad 517 408 925 1166 65.000 2.000
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 35 25 60 45 65000 2000
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom 21 4 25 5 65000 2000
Srpska književnost i jezik 45 40 85 62 65000 2000
Komparativna književnost sa teorijom književnosti 15 5 20 23 65000 2000
Engleski jezik i književnost 40 30 70 177 96000 2000
Nemački jezik i književnost 40 20 60 82 65000 2000
Ruski jezik i književnost 25 15 40 37 65000 2000
Mađarski jezik i književnost 20 5 25 13 65000 2000
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom 30 30 60 25 65000 2000
Rumunski jezik i književnost 5 20 25 3 65000 2000
Rusinski jezik i književnost 5 10 15 1 65000 2000
Slovački jezik i književnost 6 24 30 2 65000 2000
Pedagogija 40 35 75 123 96000 2000
Psihologija 40 40 80 278 96000 2000
Filozofija 35 25 60 26 65000 2000
Sociologija 30 25 55 64 65000 2000
Istorija 45 25 70 71 96000 2000
Žurnalistika 40 30 70 129 96000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 565 175 740 725 74.800 2.000
Ratarstvo i povrtarstvo 90 0 90 142 74800 2000
Stočarstvo 60 0 60 86 74800 2000
Voćarstvo i vinogradarstvo 45 5 50 90 74800 2000
Fitomedicina 60 15 75 156 88000 2000
Poljoprivredna tehnika 25 5 30 24 63800 2000
Uređenje, korišćenje i zaštita voda 25 5 30 39 63800 2000
Agroekonomski smer 60 30 90 99 74800 2000
Hortikultura 25 5 30 33 74800 2000
Veterinarska medicina - integrisane studije 50 10 60 115 125400 3000
Pejzažna arhitektura 25 25 50 44 74800 2000
Agroekologija i zaštita životne sredine 25 25 50 67 74800 2000
Agroturizam i ruralni razvoj 25 25 50 47 74800 2000
Organska poljoprivreda 25 25 50 49 74800 2000
Agroindustrijsko inženjerstvo 25 0 25 16 74800 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 225 30 255 276 65.000 3.000
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane 32 4 36 0 65000 3000
Tehnologije konzervisane hrane 32 4 36 0 65000 3000
Prehrambena biotehnologija 34 5 39 0 65000 3000
Farmaceutsko inženjerstvo 33 4 37 0 65000 3000
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo 14 1 15 0 65000 3000
Inženjerstvo materijala 19 3 22 0 65000 3000
Kontrola kvaliteta 17 3 20 0 65000 3000
Biohemijsko inženjerstvo 18 2 20 0 65000 3000
Eko-energetsko inženjerstvo 11 1 12 0 65000 3000
Hemijsko procesno inženjerstvo 15 3 18 0 65000 3000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 1433 1201 2634 2759 90.000 2.000
Arhitektura 47 73 120 173 90000 2000
Grafičko inženjerstvo i dizajn 50 40 90 172 90000 2000
Građevinarstvo 110 70 180 89 90000 2000
Industrijsko inženjerstvo 35 45 80 44 90000 2000
Inženjerstvo zaštite životne sredine 60 30 90 43 90000 2000
Mehatronika 50 40 90 128 90000 2000
Saobraćaj i transport 70 70 140 134 90000 2000
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije 20 20 40 10 90000 2000
Geodezija i geomatika 40 30 70 76 90000 2000
Inženjerski menadžment 55 125 180 180 90000 2000
Proizvodno mašinstvo 75 25 100 64 90000 2000
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo 50 10 60 31 90000 2000
Energetika i procesna tehnika 50 10 60 35 90000 2000
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici 15 15 30 2 90000 2000
Energetika, elektronika i telekomunikacije 160 80 240 214 90000 2000
Računarstvo i automatika 190 50 240 446 90000 2000
Inženjerstvo zaštite na radu 20 20 40 36 90000 2000
Animacija u inženjerstvu 30 30 60 56 90000 2000
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara 20 20 40 24 90000 2000
Softverske i informacione tehnologije 20 40 60 62 90000 2000
Biomedicinsko inženjerstvo 20 40 60 66 90000 2000
Čiste energetske tehnologije 20 40 60 18 90000 2000
Primenjeno softversko inženjerstvo 100 60 160 172 90000 2000
Merenje i regulacija 10 50 60 6 90000 2000
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije 36 44 80 321 90000 2000
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn 10 14 24 22 100000 2000
Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije 25 35 60 18 90000 2000
Elektronika i telekomunikacije 15 25 40 8 90000 2000
Inženjerstvo informacionih sistema 30 50 80 121 90000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Novom Sadu 385 258 573 1196 88.000 2.000
Akademske studije zdravstvene nege - Organizator zdravstvene nege 35 12 47 73 88000 2000
Strukovne studije zdravstvene nege - Strukovna medicinska sestra-tehničar 35 12 47 44 88000 2000
Integrisane studije farmacije 55 33 88 153 160000 3600
Integrisane studije stomatologije 45 7 52 166 160000 3600
Integrisane studije medicine 180 42 222 512 110000 3600
Osnovne akademske studije specijalne rehabilitacije i edukacije - modul: Višestruka ometenost 15 9 24 40 88000 2000
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rezabilitacije - modul: Inkluzivno obrazovanje 10 14 24 40 88000 2000
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije - modul: Logopedija 15 9 24 44 88000 2000
Medicinska rehabilitacija 25 20 45 124 88000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 660 305 905 933 97.750 2.000
Osnovne akademske studije Diplomirani biolog 55 25 80 144 90750 2000
Osnovne akademske studije Fizika 48 2 50 32 54450 2000
Osnovne strukovne studije Optometrija 0 30 30 13 218900 3500
Osnovne akademske studije Matematika 75 5 80 54 54450 2000
Osnovne akademske studije Informatika 30 0 30 38 77440 2000
Osnovne akademske studije Diplomirani geograf 10 10 20 24 54450 2000
Osnovne akademske studije Diplomirani turizmolog 0 0 0 0 0 0
Osnovne akademske studije Diplomirani ekolog 45 15 60 60 90750 2000
Osnovne akademske studije hemije 65 5 70 121 107690 2000
Osnovne akademske studije zaštite životne sredine – Analitičar zaštite životne sredine 35 5 40 29 107690 2000
Osnovne akademske studije biohemije 30 5 35 76 107690 2000
Osnovne akademske studije hemije - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom 30 5 35 52 107690 2000
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor biologije 35 5 40 65 90750 2000
Osnovne akademske studije Profesor fizike 27 3 30 8 54450 2000
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor geografije 18 22 40 30 54450 2000
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor matematike 50 5 55 54 54450 2000
Osnovne akademske studije Diplomirani informatičar 50 0 50 63 77440 2000
Diplomirani turizmolog - organizator gastronomske delatnosti 10 25 35 106 107690 2000
Diplomirani turizmolog - organizator hotelijerske delatnosti 19 21 40 167 107690 2000
Diplomirani turizmolog - organizator lovno-turističke delatnosti 10 10 20 54 107690 2000
Diplomirani turizmolog - turizam 18 47 65 174 107690 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Akademija umetnosti - Novi Sad 149 59 208 460 125.000 1.500
Gluma na srpskom jeziku 10 0 10 28 0 1500
Multimedijalna režija 6 0 6 5 0 1500
Animacija i vizuelni efekti 5 0 5 8 0 1500
Kamera 5 0 5 7 0 1500
Montaža u audiovizuelnim medijima 5 0 5 7 0 1500
Produkcija za audiovizuelne medije 5 0 5 8 0 1500
Dizajn svetla 5 0 5 6 0 1500
Snimanje i dizajn zvuka 5 0 5 10 0 1500
Etnomuzikologija 3 5 8 6 125000 1500
Klavir 8 2 10 17 125000 1500
Muzikologija 3 1 4 6 125000 1500
Solo pevanje 2 0 2 9 0 1500
Slikanje 0 0 0 19 125000 1500
Vajanje 0 0 0 1 125000 1500
Grafika 0 0 0 10 125000 1500
Novi likovni mediji 0 0 0 2 125000 1500
Fotografija 0 0 0 15 125000 1500
Kompozicija 2 0 2 4 0 1500
Gudački instrumenti 14 2 16 33 125000 1500
Gitara 1 1 2 7 125000 1500
Duvački instrumenti i udaraljke 11 2 13 20 125000 1500
Muzička pedagogija 18 2 20 13 125000 1500
Likovne umetnosti 28 15 43 0 125000 1500
Primenjene umetnosti i dizajn 13 9 22 0 125000 1500
Muzička produkcija 0 20 20 14 125000 1500
Dizajn enterijera 0 0 0 7 125000 1500
Grafički dizajn 0 0 0 13 125000 1500
Ilustracija 0 0 0 6 125000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Subotici 110 34 144 68 72.000 1.500
Građevinarstvo 110 34 144 68 72000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin 249 171 420 300 75.000 1.500
Informacione tehnologije 55 25 80 67 75000 1500
Mašinsko inženjerstvo 30 10 40 6 75000 1500
Softersko inženjerstvo 25 15 40 60 75000 1500
Odevno inženjerstvo 25 25 50 22 75000 1500
Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa 20 30 50 67 75000 1500
Inženjerski menadžment 45 35 80 44 75000 1500
Menadžment informacionih tehnologija 10 15 25 9 75000 1500
Inženjerska zaštita životne sredine, zajednički program 25 10 35 21 75000 1500
Informatika i tehnika u obrazovanju 14 6 20 4 75000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 163 237 400 279 93.500 1.500
Osnovne akademske studije fizičkog vaspitanja i sporta - 180 ESPB 43 57 100 20 88000 1500
Trener 0 25 25 9 88000 1500
Menadžer u sportu 0 25 25 2 88000 1500
Osnovne akademske studije - Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 240 ESPB 120 130 250 248 93500 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Novom Sadu 177 703 880 603 79.000 1.200
Opšti smer 135 525 660 413 79000 1200
Smer unutrašnjih poslova 42 178 220 190 79000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet u Subotici 450 405 855 590 96.000 1.900
Agrarna ekonomija i agrobiznis 18 15 33 0 96000 1900
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 20 26 46 0 96000 1900
Finansije, bankarstvo i osiguranje 47 47 94 0 96000 1900
Marketing 33 30 63 0 96000 1900
Menadžment 18 19 37 0 96000 1900
Poslovna informatika 20 12 32 0 96000 1900
Računovodstvo i revizija 22 15 37 0 96000 1900
Trgovina 14 10 24 0 96000 1900
Trgovina - u Novom Sadu 13 12 25 0 96000 1900
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 21 12 33 0 96000 1900
Poslovna informatika - u Novom Sadu 19 11 30 0 96000 1900
Menadžment - u Novom Sadu 15 18 33 0 96000 1900
Marketing - u Novom Sadu 29 37 66 0 96000 1900
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis - u Novom Sadu 33 41 74 0 96000 1900
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 16 21 37 0 96000 1900
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 43 79 122 0 96000 1900
Agrarna ekonomija i biznis - istureno odeljenje u Bujanovcu 69 0 69 0 96000 1900
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Somboru 112 123 235 77 50.000 1.000
Diplomirani dizajner medija u obrazovanju 25 25 50 0 50000 1000
Diplomirani vaspitač 30 30 60 0 50000 1000
Diplomirani bibliotekar - informatičar 10 20 30 0 50000 1000
Diplomirani učitelj 47 48 95 0 50000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 35 20 55 41 50.000 2.300
Diplomirani učitelj 20 15 35 26 50000 2300
Diplomirani vaspitač 15 5 20 15 50000 2300